KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Bezpieczne wakacje na wsi

Opublikowano 05.07.2024 r.
Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, lecz także okres wzmożonych prac polowych. Dzieci przebywające w domu częściej są angażowane do wykonywania obowiązków gospodarskich, a tym samym są narażone na uszkodzenia ciała czy utratę zdrowia, a nawet życia w wyniku niedopatrzenia czy zwykłej nieostrożności.

wakacje na wsi

Dzieje się tak bardzo często, że osoby małoletnie zamieszkujące obszary wiejskie są latem zatrudniane do pomocy przy różnych pracach polowych i w zagrodzie. Niestety, jest to teren, gdzie znajdują się i są używane (lub po prostu stoją w tzw. skansenach) maszyny i urządzenia nie zawsze sprawne technicznie, często ciężkie i zardzewiałe. Pamiętajmy, że budzą one zwykle nieposkromioną ciekawość najmłodszych.

Zdarza się również, że dzieci obsługują urządzenia i maszyny, nie posiadając do tego odpowiednich kwalifikacji czy umiejętności. W konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad bhp może dochodzić do nieszczęśliwych wypadków z ich udziałem.

Dla wielu dzieci i nastolatków pomoc w gospodarstwie jest obowiązkiem, ale i obciążeniem, a stanowiskiem ich pracy jest pole i zagroda. Tymczasem wymiar zajęć rolnika jest nieograniczony i zależny od wielu czynników. Wiadomo, że prace wykonywane są niejednokrotnie w pośpiechu i przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Wówczas dużo łatwiej o błąd czy zwykłą nieuwagę, która może zakończyć się wypadkiem przy pracy.

Należy również pamiętać, że teren gospodarstwa to zazwyczaj jedyna dostępna przestrzeń zabawy dla dzieci. Nierzadko zdarza się, że najmłodsi mieszkańcy gospodarstwa nie mają wydzielonego miejsca na figle, które jest ogrodzone i zabezpieczone, np. przed nieumyślnym wybiegnięciem dziecka do jadącego ciągnikiem wytęsknionego taty. Piaskownice nie mają stosownych przykryć lub innych zabezpieczeń przed zwierzętami domowymi, np. kotami, które przecież zanieczyszczają piasek swoimi odchodami. Nad bawiącymi się małoletnimi mieszkańcami zawsze powinien ktoś z dorosłych mieć nadzór, aby ten beztroski czas dzieciństwa nie okazał się ostatnim etapem ich zdrowego życia.

Na podwórzach i w zagrodach wiejskich najczęściej dochodzi do takich uszkodzeń ciała, jak: potłuczenia czy złamania wskutek upadku z drabiny lub potknięcia o wystający próg czy element, porażenia prądem elektrycznym, zatrucia środkami ochrony roślin oraz pogryzienia przez zwierzęta. Często spotyka się też przypadki pobodzeń przez bydło.

Chcąc zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo w ich najbliższym otoczeniu, należy bezwzględnie przestrzegać kilku podstawowych zasad:
• Nie należy zezwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac.
• Nie wolno pozostawiać małych dzieci bez jakiegokolwiek nadzoru.
• Koniecznie należy zadbać o zabezpieczenie przed dziećmi narzędzi ogrodniczych i polowych zaraz po zakończonej pracy.

Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu szkodliwych substancji chemicznych, np. w czasie stosowania środków ochrony roślin i sporządzania cieczy roboczej.

• Nie wolno przelewać ani przechowywać środków ochrony roślin w zastępczych opakowaniach, np. w butelkach po napojach czy sokach.
• Miejsca niebezpieczne, np. studnie, stawy, oczka wodne muszą być zabezpieczone przed dziećmi i osobami postronnymi.
• Nie należy pozwalać dzieciom obsługiwać ciągników i innych maszyn rolniczych.
• Zabronione jest w przypadku najmłodszych kierowanie ciągnikami rolniczymi.
• Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefach pracy wszelkich maszyn i pojazdów rolniczych, nie wolno także angażować dzieci do sprzęgania maszyn z ciągnikiem.
• Nie wolno przewozić dzieci na błotnikach ciągników i na przyczepach, szczególnie załadowanych.
• Niedopuszczalne jest przebywanie najmłodszych na pomostach załadunkowych w trakcie pracy.
• Dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracą przy silosach, zamkniętych zbiornikach, szambach, gnojówkach i gnojowicy.
• Nie wolno ich dopuszczać do prac na wysokości, np. przy układaniu słomy i siana w stodołach i na poddaszu. Wszelkie prace na wysokości, np. na drabinach, dachach itp. są zakazane dla dzieci; nie wolno dzieciom wykonywać pracy w długotrwałej, nienaturalnej pozycji ciała.

Drodzy Rodzice!
Dopilnujmy, by nasze pociechy wiedziały, jak się zachować w przypadku pożaru, zasłabnięcia osoby bliskiej czy powodzi – konieczna jest znajomość numerów alarmowych. Taki wykaz warto umieścić w łatwo dostępnym i znanym wszystkim domownikom miejscu. Numer alarmowy 112 powinien być znany każdemu dziecku. Pamiętajmy, aby bezwzględnie nie podejmować żadnej pracy pod wpływem alkoholu, nie pozwalajmy również, by inni to robili. To osoby dorosłe powinny dawać dobry przykład, pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzieci uczą się przecież, obserwując i naśladując dorosłych.

 
Tomasz Liska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO