KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Strażacy radzą co robić, aby żniwa były bezpieczne?

Opublikowano 07.07.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Prawie codziennie docierają do nas informacje o wypadkach w pracy rolników. Rozpoczynające się żniwa to trudny czas dla wszystkich. W szczycie prac polowych rzeczywiście czasem trzeba mieć oczy dookoła głowy i należy spieszyć się powoli. Strażacy doradzają, aby na polu, oprócz kombajnu były też maszyny umożliwiające wykonanie szybkiej podorywki w celu ograniczenia ewentualnego pożaru. 

Długą, ale ważną listę zaleceń dla niedziwujących mieszkańców wsi przygotowali strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. Zalecenia zaczynają się od... przeprowadzeniu przeglądów gaśnic, by zapewnić ich sprawność w momencie zaistnienia pożaru. Co jeszcze trzeba zrobić?

- Pamiętajmy, by jak najprędzej zgłosić pożar na numer alarmowy 112 lub 998, aby samochody gaśnicze mogły możliwie szybko przybyć na miejsce pożaru. Apelujemy również by możliwie szybko wykonać podorywki na polach, z których plony zostaną zebrane jako pierwsze. Spowoduje to zapewnienie naturalnych, mineralnych barier, które ograniczą rozprzestrzenianie się pożaru. Dobrą praktyką jest również zapewnienie na polach ciągnika z pługiem, talerzówką lub agregatem, które już w pierwszej fazie będą mogły ograniczyć powierzchnię pożaru - radzą strażacy z KP PSP w Międzychodzie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m; 
3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Strażacy przypominają, że zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu oraz używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

Pamiętajmy również o przepisach dotyczących sytuowanie stogów. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.  Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych – 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

foto: KP PSP w Międzychodzie
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO