KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Dania zapowiada podatek od krów i świń. Co z Polską?

Opublikowano 07.07.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Rząd Danii poinformował, że począwszy od 2030 roku wprowadzi podatek od emisji dwutlenku węgla przez krowy i świnie. Decyzja w tej sprawie zapadła 25 czerwca i natychmiast spotkała się z ostrą krytyką rolników. Jednak rząd Danii jest z siebie dumny, gdyż wprowadza innowacyjne rozwiązanie.

- To niezwykle długoterminowy projekt, w ramach którego tworzymy więcej przyrody, więcej bioróżnorodności, ale także pamiętamy, że musimy mieć silne i rentowne rolnictwo- powiedział minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen. 

Docelowo w 2035 roku w Danii wysokość podatku od CO2 wydzielanego przez krowę ma wynieść około 100 euro rocznie. 
Tymczasem w Polsce rolnicy zabiegają o to, by odstąpiono w Unii Europejskiej od wprowadzenia przepisów dotyczących emisji CO2 przez bydło. Samorząd rolniczy z Podlasia podkreśla, że hodowcy bydła w UE są pionierami we wprowadzaniu w życie technik hodowlanych, których celem jest wzrost efektywności produkcji i zmniejszenie emisji szkodliwych dla atmosfery gazów. Co na to ministerstwo rolnictwa?

- Głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) jest doprowadzenie gospodarki UE w 2050 r. do stanu, w którym będzie ona naturalna klimatycznie, tj. w której wszystkie emisje gazów cieplarnianych będą bilansowane przez pochłanianie. Założenie to wymaga stopniowego ograniczania emisji we wszystkich sektorach gospodarki - odpowiedziało w tej sprawie ministerstwo rolnictwa.

Ministerstwo podkreśla jednak, że cel redukcyjny dla sektora rolnego nie został sformułowany w żadnym akcie prawnym, istnieje natomiast wspólny cel (-17,7% redukcji gazów cieplarnianych w 2030 r. w stosunku do 2005 r.) określony dla 4 sektorów łącznie: rolnictwa, transportu, gospodarki odpadami i sektora komunalno-bytowego (sektory te określane są jako sektory non-ETS). Emisje z rolnictwa stanowią w Polsce około 16-17% emisji w całym non-ETS.

- Obecnie nie istnieją jednak żadne przepisy, które nakazywałyby rolnikom ograniczanie liczby zwierząt, które utrzymują czy redukowanie emisji gazów cieplarnianych z hodowli. Przeciwnie, ministerstwo rolnictwa wdraża szereg instrumentów wsparcia służących rozwojowi tej gałęzi produkcji rolnej - podkreśla ministerstwo rolnictwa. - Produkcja zwierzęca jest także wspierana pośrednio poprzez wsparcie do ekstensywnego użytkowania trwałych użytków zielonych (ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, praktyka Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt).
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO