KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 lutego 2019

Taka jest nasza wiara..."Jedność Starego i Nowego Testamentu"

Czytając pobieżnie święte stronice, możemy mieć wrażenie o rozbieżności treści Starego i Nowego Testamentu. Czy jest tak w rzeczywistości? Sprawdźmy to!

    1. Jedność przez typologię

Jedność Bożego objawienia, przekazanego w formie spisanej w Starym i Nowym Testamencie, odkrywamy dzięki zastosowaniu tzw. typologii. Jeszcze za życia apostołów używano tej metody, aby ukazać związek jak pierwsze przymierze, albo pierwszy etap objawienia (w części spisanej, znajdujący się w Starym Testamencie), odnajduje swoją kontynuację i wypełnienie w nowym przymierzu (w części spisanej znajdujący się w Nowym Testamencie). Na czym polega owa typologia? Otóż na rozpoznaniu w osobach i wydarzeniach Starego Testamentu zapowiedzi (figury) tego, czego Bóg dokonał w Nowym Testamencie, w historii swojego Syna Jezusa. On sam używa takiej metody ukazując kontynuację Bożego objawienia (por. KKK, 128). 

Sama typologia jest starożytną metodą, którą wykorzystywali jeszcze autorzy Biblii hebrajskiej, w stosunku do różnych jej części. I tak, prorocy czytali Pięcioksiąg, czyli Torę (pięć pierwszych ksiąg Pisma Świętego) odnosząc tamte wydarzenia do aktualnych lub przyszłych wydarzeń z historii Izraela.

    2. Przykłady typologii w Nowym Testamencie

Jezus, będąc w synagodze w Nazarecie (Łk 4, 16-30), przytacza starotestamentalny fragment z Księgi Izajasza.

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (por. Iz 61,1n; Iz 58,6).

W pierwotnym kontekście, prorok Izajasz odnosi powyższe słowa do siebie samego. Jezus, czytając fragment w synagodze, odnosi słowa do swojej osoby (Łk 4, 20-30).

Sam św. Paweł stosował typologię pisząc, że starotestamentalny Adam jest typem Chrystusa (Rz 5,14). Innym przykładem, tym razem przykładem wydarzenia, jest przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, opowiedziane w Księdze Wyjścia, które jest figurą (zapowiedzią) chrztu. Ofiara syna, której miał dokonać Abraham jest typem ofiary, którą z samego siebie złożył sam Jezus. Wejście Izraelitów do ziemi obiecanej jest typem powrotu człowieka do niebieskiej ojczyzny, Chrystus jest nowym Mojżeszem, a manna na pustyni i woda ze skały jest typem Eucharystii.

    3. Zależność Starego i Nowego Testamentu

Biblijną typologię, w taki oto sposób opisał święty Augustyn

Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie, natomiast Stary znajduje się w Nowym.

Stary Testament musi więc być czytany w świetle życia i misji, a ostatecznie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dzięki temu ukazuje się niewyczerpana jego treść. Odczytywany zaś w świetle Nowego Testamentu, znajduje potwierdzenie przez samego Jezusa wartości objawienia, które przekazuje (KKK, 130).

 

 

kontakt1.jpg Ks. Piotr
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione