KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 lutego 2019

Kiedy siać kukurydzę?

Kukurydza to jedna z najpopularniejszych roślin uprawnych na świecie, także w Polsce. Jest przy tym ciepłolubna i ma jednak duże wymagania pokarmowe. Niestety, źle plonuje też przy niesprzyjającej zbyt suchej pogodzie, tak samo jak wtedy, gdy panują zbyt duże chłody. Plantatorzy kukurydzy muszą więc znać okoliczny mikroklimat i dokładne warunki jej uprawy. Jaki zatem termin siewu kukurydzy jest najlepszy ze względu na optymalne plonowanie?

Co wpływa na pomyślność upraw kukurydzianych?

Efektywność uprawy tej ważnej rośliny zależy od takich czynników, jak: dobór odpowiedniego stanowiska i właściwej obsady roślin, termin i głębokość siewu, nawożenie, podejmowanie właściwych ochronnych zabiegów agrotechnicznych, termin zbioru itp. Jest też bardzo ważna uwaga, aby nie planować wcześniejszego siewu kukurydzy np. z powodu zapowiadanej akurat słonecznej i ciepłej pogody, bo to wielkie ryzyko, które specjaliści w przypadku tej rośliny uprawnej absolutnie odradzają!

Szczególne cechy uprawne kukurydzy na terenie Polski

Kukurydza jest ogólnie zaliczana do roślin tak zwanego długiego okresu wegetacji i dnia krótkiego. Bez względu na ostatecznie wybrany przez plantatora terminu siewu kukurydzy, ta roślina uprawna zakwita mniej więcej w czasie nastania odpowiedniej dla niej długości dnia i przy ciepłej pogodzie. Wczesne siewy kukurydzy jedynie częściowo mogą wpłynąć na jej lepszy rozwój, za to przy złej pogodzie (zimnej, deszczowej) łatwo mogą zbutwieć i nie wzejdą wtedy w ogóle. Dotychczasowe monitorowane obserwacje naukowe reakcji kukurydzy na różne terminy siewu wykazały, że zależnie od pogody w danym roku, plon tych roślin bywa bardzo różny. Na przykład kukurydza zasiana wcześniej, była potem zwykle wyższa i obfitsza, w porównaniu z uprawami wysianymi później. Jednak jeśli pogoda była w międzyczasie niesprzyjająca po wczesnym siewie, występowały straty w kiełkowaniu i wzroście roślin o różnym natężeniu.

Możliwość przyspieszania terminu siewu kukurydzy na terenie Europy, w tym Polski, umożliwiło wprowadzenie na nasz rynek nowych odmian mieszańcowych oraz postępujące nieuchronne ocieplanie się klimatu. Dzięki temu nowe odmiany lepiej kiełkują, rosną i plonują, mają do tego również obniżony próg termiczny, co lepiej chroni je przez wymarzaniem, cherlactwem we wzroście i chorobami. W obecnych nowych odmianach poprawiono też bardzo ważną cechę, określaną jako wigor wzrostu początkowego. Mimo tych nowych zalet, wcześniejszy siew kukurydzy nadal nie jest jednak uzasadniony w każdych warunkach. Może to być opłacalne jedynie przy bardzo dobrej pogodzie po wysiewie, czego akurat nie sposób przewidzieć.

Jaki termin siewu kukurydzy jest najlepszy ze względu na optymalne plonowanie?

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie do terminu siewu kukurydzy, należy uwzględniać nie temperaturę powietrza, lecz temperaturę gleby. Jak już zaznaczono, niewskazany jest też zbyt wczesny siew, bo wydłużenie przez to okresu wegetacji jest wtedy tylko pozorne, ze względu na duże ryzyko strat w obsadzie roślin, przy złej pogodzie w czasie ich kiełkowania wczesną wiosną. Gdyby jednak zdarzyła się wtedy słoneczna i ciepła pogoda, a gleba stosunkowo szybko będzie się przez to nagrzewać, to i tak noce o tej porze roku są jednak zwykle jeszcze mocno chłodne i nierzadko z ostatnimi przymrozkami. Ziemia więc po zmroku błyskawicznie się wychładza, a głębsze jej warstwy nadal są jeszcze często zmrożone, więc wysiane ziarna mogą łatwo zamierać. Niemożliwa jest też wtedy optymalna i sprzyjająca kiełkowaniu kukurydzy stabilizacja temperatury w wierzchnich warstwach gleby. Lepiej więc poczekać z siewem, aż gleba osiągnie temperaturę optymalną dla kiełkowania tej ciepłolubnej rośliny, w granicach minimum 8-10°C na głębokości 5cm. Ogólnie zasada jest taka, że im jest cieplej, tym lepsze są warunki dla kukurydzy. Przechłodzenie kiełkujących ziaren następuje jednak w temp. 0-5°C, szczególnie, gdy taki stan jakiś czas się przedłuży. Rośliny mogą wtedy zacząć zamierać, natomiast na pewno całkowicie wyginą w temp. poniżej 0°C. Dlatego właśnie odradza się wcześniejszy siew, bo jest wtedy duże ryzyko ostatnich przymrozków. Zaleca się za to także obserwacje fenologiczne i podjęcie siewu kukurydzy w początku kwitnienia mniszka lekarskiego i czeremchy.

Pozostałe wymogi dotyczące siewu i uprawy kukurydzy na terenie Polski

Inne wymogi wpływaqjące na powodzenie plonów upraw kukurydzy w Polsce: odmiana (do wczesnego siewu zalecane są lepiej kiełkujące w niższych temperaturach odmiany o ziarnie typu „flint”, lub pokrewne), właściwa obsada roślin (jej korekta w późniejszym czasie jest już niemożliwa), głębokość siewu (na glebach ciężkich powinna wynosić 3-4 cm, na lżejszych 5-6 cm), prędkość siewu (zbyt szybki siew jest zwykle na różnej głębokości i w złej gęstości, co wywołuje nierównomierne kiełkowanie i wschody), rodzaj gleby i szybkość jej nagrzewania się (na pierwsze siewy zaleca się stanowiska szybciej się nagrzewające, przewiewne, ciemne i mające wystawę południową).

 

Bibliografia:
    1. Kukurydza – podstawowe zalecenia agrotechniczne, HR Smolice, http://www.hrsmolice.pl/pl/kukurydza/podstawowe-zalecenia-agrotechniczne (dostęp: 06.02.2018 r.)

    

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione