KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
20 lutego 2019

Zabieg T1 w zbożach - jaki fungicyd?

Bardzo ważny czynnik agrotechniczny, wpływający na powodzenie i opłacalność upraw rolnych stanowi trafny wybór fungicydu oraz jego optymalne dopasowanie terminem i wielkością zastosowania do sytuacji, z jaką rolnik ma do czynienia w danym sezonie wegetacyjnym. Należy też brać wtedy pod uwagę jakość pola na którym uprawia się dany gatunek i odmianę zboża, wymagania tej rośliny, intensywność nawożenia itp. Jak dobierać fungicydy na zboża w zabiegach agrotechnicznych ochrony zbóż w terminie T1 (fungicydy na T1)?

Fungicydy na zboża – fungicydy na T1

Decyzja o wyborze fungicydu do pierwszych zabiegów agrotechnicznych musi być odpowiednio przemyślana i wyważona. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę kilka ważnych cech podstawowych zarówno tego typu środka, jak i pola oraz konkretnej uprawy zbożowej, która ma być w ten sposób ochraniana. Producenci chemii rolniczej proponują obecnie specjalne programy fungicydowej ochrony łanu, mające celowo opracowywaną, skomplikowaną konstrukcję uwzględniającą zastosowanie poszczególnych fungicydów na zboża w odpowiednim dla tych roślin momencie. Ta złożoność działania ma na celu jak najskuteczniejsze ograniczenie rozwoju różnorodnych chorób danych roślin uprawnych. W omawianym wypadku chodzi oczywiście przede wszystkim o grzyby chorobotwórcze zbóż. Zagrożenie z ich strony stanowi bowiem bardzo ważny element mający szeroki wpływ na wielkość i jakość uzyskiwanego ostatecznie plonu.

Fungicydy na zboża – jak powinien wyglądać ich właściwy dobór?

Fungicydy na zboża, w tym fungicydy na T1 powinny być przede wszystkim dobierane adekwatnie do aktualnego stanu zdrowotności całej plantacji, na której rolnik planuje je zastosować. Oczywiście wielkim plusem jest też dodatkowe posiadanie możliwie jak najszerszego spektrum środków (także finansowych) dla takiego działania. Terminem tego typu zabiegu jest ponadto wczesna wiosna (fungicydy na T1), więc należy także wybrać jak najlepszy w danych warunkach produkt działający skutecznie w temperaturach lokalnego mikroklimatu i tylko ten środek stosować potem w momentach, gdy takie temperatury akurat wystąpią na zewnątrz. Jeśli jednak w danym roku będziemy mieli do czynienia z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w czasie jesieni oraz zimy, wszystko to razem spowoduje, że niekorzystnie duża ilość potencjalnego materiału zakaźnego dla roślin uprawnych może przezimować i to nawet w stanie niemal nienaruszonym. Grozi to dużą inwazyjnością na nasze zboża wiosną. W takim wypadku choroby objawiają się wtedy dosyć szybko i mogą być widoczne już wczesną wiosną na źdźbłach roślin. Z lustracją pól nie wolno więc zwlekać, ani jej lekceważyć. Przegląd upraw ozimin musi być wykonany jeszcze przed pierwszym agrotechnicznym zabiegiem wiosennym, także fungicydowym.

Fungicydy na T1 – po co w zbożach wykonuje się zabieg w terminie T1?

W przypadku zbóż, zabieg fungicydowy robiony w terminie T1 ma na celu przede wszystkim zwalczenie chorób podstawy źdźbła oraz mogących występować w tym samym okresie czasu grzybowych chorób liści. Wśród tego typu chorób, w przypadku zbóż chodzi szczególnie o eliminację mączniaka prawdziwego, rdzy zbożowej oraz septoriozy. W drugiej kolejności w fazie T1 w zbożach zwalcza się również fuzariozy podstawy źdźbła i fuzariozy liści, pleśń śniegową, łamliwość źdźbła i pałecznicę traw. Natomiast w rzepakach fungicydy na T1 stosuje się głównie przeciw zagrożeniu suchą zgnilizną kapustnych oraz szarą pleśnią i czernią krzyżowych.

Fungicydy na T1 – jak robić zabieg fungicydów na zboża?

Robiąc zabieg, nie wolno przekroczyć dozwolonego zakresu temperatur działania stosowanego rodzaju preparatu. W przeciwnym wypadku cala praca okaże się nieskuteczna i wykonana na marne. Trzeba więc pamiętać, że fungicydy działają tylko w zakresie temper 5-25 stopni C. Wpływa na to głównie rodzaj substancji aktywnej w danym preparacie oraz związki uzupełniające, dodane dla wspomożenia jego działania.

W temperaturach od 5 do 10 stopni C skutecznie działają więc: ditiokarbaminiany (substancja czynna: mankozeb), imidazole (prochloraz), morfoliny (fenpropidyna i fenpropimorf), quinozololiny (proquinazid). Natomiast w temperaturach ponad 10 stopni C skuteczniej działają strobiluryny (azoksystrobina i pikoksystrobina), a ponad 12  stopni C najlepsze są triazole (cyprokonazol, metkonazol, tubekonazol, protikonazol, propikonazol itp.).

Specjaliści zalecają jednak, że najskuteczniej jest stosować fungicydy na zboża w czasie pochmurnej pogody przy temperaturze w granicach 15-20 stopni C. Użyty środek ochrony roślin działa wtedy najefektywniej i bez możliwych negatywnych skutków ubocznych (takowe mogą mieć miejsce przy opryskach robionych w wyższych temperaturach). Intensywność omawianego zabiegu ochrony roślin, decydując o wyborze programu i rodzaju fungicydu należy też dopasować go do wielkości i jakości oczekiwanego plonu. To ważne z powodu wzrostu restrykcyjności norm skupu płodów rolnych. Dobry środek nie powinien chemicznie zanieczyszczać oddawanych do skupu zebranych zbóż.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione