KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Studium św. Hildegardy z Bingen

Opublikowano 15.02.2018 r.
W styczniu 2018 r. ruszył II semestr legnickiego Studium św. Hildegardy z Bingen.  

Organizatorami Studium Polskie Centrum św. Hildegardy ®  dr Alfreda Walkowska, Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce oraz Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy (posiadające wpis do ewidencji szkół niepublicznych).

Studium kierowane jest do kapłanów i osób zakonnych, a także lekarzy, pielęgniarek, terapeutów różnych specjalności, dietetyków, farmaceutów, innych pracowników służby zdrowia oraz osób chcących poznać życie i dzieło św. Hildegardy, a także możliwości praktycznego zastosowania jej nauk w pracy nad poprawą jakości życia, poziomu zdrowia, pogłębienia wiedzy religijnej.  

Celem Studium jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, systemie diagnozowania i całościowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez świętą z Bingen duchowości.

Działy tematyczne to:  1. życie i dzieło św. Hildegardy, 2. filozofia/teologia, 3. medycyna, biologia człowieka, 4. psychoterapia praktyczna. Ramy programowe obejmują część teoretyczną (filozofia, teologia, medycyna) oraz praktyczną (program zdrowia według św. Hildegardy). 

Nauka w Studium obejmuje 2 semestry, które kończy egzamin wewnętrzny. Jego zdanie potwierdzać będzie dokument zaświadczający o ukończeniu Studium. 

Miejsca zajęć:
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, 
pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1 
 
Biblioteka im. Jana Pawła II WSD w Legnicy, 
ul. Kościuszki 1

Obiekty wyposażone są w sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym, nowoczesną kuchnię oferującą posiłki orkiszowo-hildegardowe, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń Polskiego Centrum św. Hildegardy.

Program przewiduje pięć weekendowych zjazdów – po jednym w miesiącu od stycznia do czerwca (poza marcem). Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9.00 – 18.00, niedziele w godz. 9.00 – 14.00. Przewidziane są przerwy kawowe i przerwa na obiad (1 godz.). Istnieje możliwość wykupienia posiłków orkiszowych. Plan na niedzielę uwzględnia możliwość uczestnictwa w Mszy świętej.

Zajęcia prowadzi kadra wykładowców – specjalistów pod kierownictwem Alfredy Walkowskiej, doktor nauk teologicznych, znawczyni dzieła Hildegardowego, autorki programu zdrowia według św. Hildegardy.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w Studium więcej informacji (opłaty, terminarz zjazdów, formularz zgłoszeniowy) znajdą na https://www.hildegarda.pl/studium-sw-hildegardy

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO