KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
23 lutego 2018

Nawożenie kukurydzy – jak robić to na starcie?

Kukurydza pochodzi z Meksyku i jej głównymi producentami są USA, Brazylia oraz Chiny. Roślina ta jest też jednak od ponad 100 lat uprawiana w Polsce. Aby jednak możliwy był zbiór jak najobfitszego plonu, trzeba prowadzić nawożenie kukurydzy na starcie.

Kukurydza pochodzi z Meksyku i jej głównymi producentami są USA, Brazylia oraz Chiny. Roślina ta jest też jednak od ponad 100 lat uprawiana w Polsce. Dawniej hodowano ją na paszę zieloną w żywieniu zwierząt hodowlanych, jednak obecnie coraz częściej jest uprawiana także na ziarno, mączkę i do produkcji biogazu. Aby jednak możliwy był zbiór jak najobfitszego plonu, trzeba prowadzić nawożenie kukurydzy na starcie.

W Polsce areał upraw kukurydzy wynosi obecnie około 1,2 mln ha i pod względem zasiewów ta roślina uprawna zajmuje już u nas drugie miejsce zaraz po najpopularniejszej pszenicy. Wraz z ocieplaniem się klimatu areał upraw kukurydzy w Polsce stale przy tym wzrasta. Ponieważ jest to jednak wymagająca roślina uprawna, bardzo ważne jest więc nawożenie kukurydzy, szczególnie na starcie. Odpowiednio odżywione w ten sposób rośliny, mają wtedy zapewniony optymalny start, co gwarantuje również odpowiedni lub lepszy ich rozwój w dalszych okresach wegetacji. Ostatecznie podnosi to opłacalność upraw kukurydzy.

Wymagania pokarmowe kukurydzy

Roślina ta jest zaliczana do upraw ogólnie wymagających (ma duże potrzeby pokarmowe), choć w przedplonie nie ma wygórowanych potrzeb. Ponadto kukurydza dobrze znosi też uprawę w monokulturze. Roślina ta jest ze wszech miar opłacalna, tak w uprawie na ziarno, jak i do skarmiania na paszę. Nawet resztki pożniwne uzyskiwane z upraw na ziarno mają wysoką wartość nawozową, porównywalną wręcz z połową dawki obornika. Kukurydza jest więc przez to również dobrym materiałem na przedplon, na przykład dla zbóż. Posiada przy tym średnie wymagania odnośnie kwasowości gleb i wysokie pod względem okresowych niedoborów wody, w szczególności przed kwitnieniem. Do uprawy kukurydzy optymalnie najlepsze są gleby mające pH 5,5. Jeśli pH jest niższe, trzeba wtedy wapnować taką glebę w okresie jesiennym przy użyciu wapna magnezowego, bo wraz z obniżaniem się pH gleby szybko spada też pobór oraz przyswajanie magnezu (Mg) i fosforu (P) przez kukurydzę.

Nawożenie kukurydzy – właściwy poziom fosforu i pH gleby

Gdy kukurydza rośnie, przechodząc z fazy ziarniaka w fazę młodego systemu korzeniowego, następują wtedy stosunkowo częste problemy z pobieraniem i przyswajaniem fosforu. Objawia się to pojawiającymi się na liściach sino-fioletowymi przebarwieniami. Stan taki pogłębia też chłodna pogoda, która a Polsce dosyć często występuje w kwietniu i maju (szczególnie na początku maja). Można jednak temu zapobiegać, pilnując o stałe utrzymanie prawidłowego pH gleby. Drugi ważny czynnik plonotwórczy w tym monecie to omawiane zbilansowane nawożenie kukurydzy, dostosowane do jej aktualnych potrzeb pokarmowych, szacowanych na podstawie regularnego monitoringu.


Nawożenie kukurydzy – właściwy poziom azotu i pozostałych minerałów

W początkowych stadiach rozwojowych kukurydzy ważny mikroelement nawozowy stanowi też cynk (Zn) i azot (N), którego dawka startowa powinna wynosić ok. 30-40 kg i to najlepiej w formie amonowo-amidowej. W dalszych fazach rozwoju kukurydzy są to sole mineralne: N, Mg, potas (K), siarka (S), wapń (Ca) oraz bor (B). Zn i P na początku uprawy inicjują przede wszystkim szybki rozrost systemu korzeniowego, syntezę białek i procesy enzymatyczne, co dodatkowo zwiększa efekt i nawożenia NPK. Na kukurydzę wpływa też różnica w absorpcji (pobieranie) i przetwarzaniu N, przy wystarczającym dostarczeniu Zn. Jeśli różnica ta jest duża, można się wtedy spodziewać nawet wyższych plonów przy jednocześnie niższym nawożeniu N, który i tak optymalnie wspomaga wegetację i rozrost nadziemnych części kukurydzy oraz pobór innych pierwiastków. Odpowiednia dawka P i Zn oraz dobrze dostępny Ca przyspieszają natomiast rozbudowę systemu korzeniowego kukurydzy w fazie siewki.


Do nawożenia wysianej kukurydzy zaleca się używać podsiewacz do nawozu granulowanego nakierowany jak najbliżej kiełkujących nasion. Można do tego użyć wybrany nawóz uniwersalny, lub lepiej dedykowany dla kukurydzy (np. innowacyjny nawóz Eurofertil Plus NP35 do aplikacji rzędowej, mający zbilansowaną dawkę startową N, P, Mg, Ca, S i Zn). Zalecany jest też preparat Physio+, który jest dodatkiem granulowanym stymulującym dobre ukorzenienie. Zbyt słabe nawożenie organiczne i brak uzupełnienia N, wymaga też wcześniejszego nawozu potasowego. Z kolei N jest nawożony przedsiewnie lub pogłównie i nie należy go opóźniać, bo zwykle zwiększa to później ilość wody w plonie.


Stosuje się też innowacyjne nawożenie ultrazlokalizowane, czyli podawanie nawozu startowego bezpośrednio do redlicy i wysiew wraz z nasionami kukurydzy. Taki nawóz stanowi mikrogranulat wszystkich potrzebnych składników pokarmowych dla kukurydzy, w tym Physiostart (20-25 kg/ha). Mimo tego, pełne nawożenie wieloskładnikowe i tak nadal jest potrzebne. Nowoczesne nawożenie ultra lokalizacyjne jest dobre głównie do przyspieszenia początkowego wzrostu i rozwoju kukurydzy. Poza tym niweluje stres, lepiej ukorzenia i zwiększa odporność na susze, odpowiedzialne za nawet 70% strat w plonie w czasie kwitnienia. Wpływa też na poprawę oczekiwanego na końcu plonu.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione