KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Taka jest nasza wiara cz.14 "Pismo Święte w życiu Kościoła"

Opublikowano 23.02.2018 r.
Po historyczno-teologicznych rozważaniach dotyczących Nowego i Starego Testamentu, ich powstania i wzajemnej relacji chcemy dziś zatrzymać się nad rolą Pisma Świętego w życiu Kościoła. Jeżeli jest ono spisaną częścią Bożego objawienia, to – jak powiedział św. Hieronim – „nie ma nic ważniejszego od tego, aby zasłuchać się w to, co powiedział”. Jak wsłuchuje się w ten głos Kościół, czyli wspólnota uczniów Chrystusa?

    1. Pismo Święte jako pokarm

Sobór Watykański II w konstytucji apostolskiej Dei Verbum stwierdza

Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego (Dei Verbum, 21).

Tak jak ludzkie ciało potrzebuje pożywienia, aby żyć, tak też dusza ludzka potrzebuje pokarmu. Jak ciało ludzkie przestaje prawidłowo funkcjonować bez pożywienia, tak dusza ludzka stopniowo ulega degradacji wtedy, kiedy nie karmi się Bożym Słowem. Jeśli więc Kościół, czyli każdy ochrzczony nie karmi się Bożym Słowem, jego dusza ulega degradacji.

    2. Życie bez pokarmu

Na czym polega owa degradacja? Odcięcie od Bożego Słowa sprawia, że człowiek pozbawiony jest możliwości oglądania świata, swojej historii oraz siebie oczami Boga. To sprawia, że doświadczenie zła, które jest udziałem każdego człowieka, zła którego doświadcza oraz zła, którego się dopuszcza, staje się dominować w jego percepcji rzeczywistości. Rzeczywistość pozbawiona Słowa, czyli obecności samego Boga staje się nie do zniesienia dla duszy, w której powoli zaczyna zamierać nadzieja, wiara oraz zdolność do miłości. 

    3. Przemiana człowieka

Pismo Święte jest czymś więcej niż tylko zbiorem ksiąg, rozdziałów, akapitów, sylab i liter. Słowo jest objawianiem samego Boga, które dokonało się w Chrystusie. Dzięki Pismu Świętemu mamy dostęp do samego Jezusa, który jest samoobjawieniem Boga. Święty Hieronim mówił, że:

nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością samego Chrystusa, a znajomość z Nim nie polega tylko na posiadaniu wiedzy, ale wejściu z Chrystusem w komunię, w relację, w zjednoczenie tak duże, że chrześcijanin staje się drugim Chrystusem.

Pismo Święte nie przekazuje intelektualnych prawd, nie jest zbiorem mądrości życiowych ani księgą filozofii, zapewniającej harmonijne i spokojne życie, choć to wszystko możemy w nim odnaleźć. Pismo Święte jest czymś więcej. Jak pisał Hugo, od św. Wiktora:

Całe Pismo święte jest jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus, "ponieważ całe Pismo święte mówi o Chrystusie i całe Pismo święte wypełnia się w Chrystusie.

    4. Karmić się jak najczęściej

Gdy człowiek karmi się Słowem Bożym, karmi się samym Chrystusem. Stąd też uczeń Jezusa powinien jak najczęściej sięgać po Słowo Boże. Skoro nie jest to zwykła książka, Słowo Boże powinno być nie tylko czytane, ale medytowane. Chrześcijańscy mnisi z pierwszych wieków znali dwa, pierwszy to tzw. ruminatio, czyli przeżuwanie i przetrawianie Bożego Słowa, poprzez ciągłe jego powtarzanie, a drugi to lectio divina, czyli Bożą lekturę. W przeciągu wieków wiele szkół duchowości chrześcijańskich wypracowywało swoje metody medytacji, czyli karmienia się Bożym Słowem. Każda metoda sprowadza się jednak do jednego, aby poznając to kim stałem się dzięki Jezusowi, odczuć siebie na nowo i zmienić swój sposób podejścia do ludzi, historii i otaczającego nas świata.

 

 

kontakt1.jpg Ks. Piotr
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO