KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
21 marca 2018

Ptasia grypa u drobiu – nowe opinie naukowe i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Europie

Migracje dzikich ptaków przekraczających północno-wschodnią i wschodnią granicę Unii Europejskiej, to najbardziej prawdopodobna droga przenikania ptasiej grypy na terytorium UE, w tym Polski, informuje EFSA czyli Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Choroba ta zagraża ptakom nadal, ale z jaką mocą? Oto aktualna sytuacja epidemiologiczna w Europie.

Co to jest ptasia grypa (AI Avian Influenca)

Jest to wysoce zaraźliwa infekcja wirusowa mogąca dotykać wszystkie gatunki ptaków, hodowlane i dzikie. Może przejawiać się na różne sposoby, głównie w zależności od zdolności wirusa do wywoływania tej choroby (patogeniczność) oraz od kondycji i wytrzymałości dotkniętych nim ptaków.


Infekcję grypową u ptaków, na podstawie jej patogeniczności dzieli się na dwie podgrupy:

 • wysoce chorobotwórcza ptasia grypa (HPAI) – szybko się rozprzestrzenia i powoduje poważne infekcje o wysokiej śmiertelności (do 100% w ciągu 48 godz.) u większości drobiu (poza domowym ptactwem wodnym);
   
 • Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) – wywołuje łagodną postać choroby, często zostaje niewykryta.


Epidemie wysoce zjadliwej ptasiej grypy HPAI w 2016 r. 

W 2016 r. wirusa podtypu HPAI–H5N8 wykryto po raz pierwszy u dzikiego ptactwa (łabędź niemy), znalezionego martwego na węgierskim jeziorze zimą. Wirus ten został następnie zidentyfikowany u dzikich ptaków i na fermach drobiu lub gospodarstwach utrzymujących dzikie ptaki w niewoli (np. ogrody zoologiczne) w 19 państwach członkowskich UE: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i w Polsce. Ptasia grypa dotknęła wtedy najmocniej państwa członkowskie o dużej gęstości gospodarstw kaczek i gęsi. Natomiast Finlandia, Irlandia, Litwa, Portugalia i Słowenia zidentyfikowały wirusa HPAI tylko u dzikich ptaków.

Martwy łabędź znaleziony na Węgrzech. Źródło tutaj


Ptasia grypa – najnowsze informacje i wyniki badań

Badania wykazują, że:

 • Liczba ognisk ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa ostro spadła do końca kwietnia 2017 r. Jednak od lipca 2017 r. potwierdzono 67 nowych przypadków HPAI podtypu H5N8 na fermach drobiu w płn. Włoszech oraz w 5 fermach w Bułgarii. Od połowy grudnia 2017 r. Holandia wykryła HPAI podtypu H5N6 na fermie drobiarskiej w Flevoland oraz w paru gospodarstwach utrzymujących dzikie ptaki w niewoli.
   
 • Laboratorium referencyjne UE ds. ptasiej grypy przeprowadziło też szczegółową analizę genetyczną wirusów HPAI–H5N6, które niedawno wykryto u ludzi w Europie i Azji, ponieważ nasze szczepy można odróżnić od szczepów związanych z infekcjami odzwierzęcymi w Azji. Okazało się jednak, że nie ma markerów wirulencji silnie związanych z ryzykiem zakażenia ludzi od ptaków. Na szczęście nie zanotowano żadnych infekcji u ludzi z tym szczególnym znacznikiem genetycznym H5N6.
   
 • Niderlandy, Niemcy, Wielka Brytania, Cypr i sąsiadująca z UE Szwajcaria też wykryły u siebie wirusa HPAI–H5N6 w 2017 r., u martwego dzikiego ptactwa (głównie łabędzie, dzikie kaczki i mewy).


Ptasia grypa – podjęte środki kontrolne

Władze weterynaryjne dotkniętych państw członkowskich UE natychmiast podjęły środki kontrolne UE – dyrektywa Rady UE 2005/94/WE – aby ewentualnie zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów ptasiej grypy w innych gospodarstwach drobiarskich, oraz ustanowić strefy ochrony i nadzoru wokół zakażonych gospodarstw. Komisja UE stale domaga się utrzymania w gospodarstwach nadzwyczajnej czujności i ścisłej ochrony biologicznej, także systemów wczesnego wykrywania ptasiej grypy, aby zapobiec kontaktom między dzikim ptactwem a drobiem.

Komisja przyjęła również przepisy dotyczące tych kwestii.

Wdrożenie nakazanych prawem środków zapobiegawczych przez rolników ma kluczowe znaczenie, aby zapobiec ewentualnym dalszym epidemiom w gospodarstwach.

Eksperci ocenili też ryzyko przedostania się ptasiej grypy do całej UE oraz dokonali przeglądu możliwości monitoringowych państw członkowskich i działań podejmowanych dla minimalizacji rozprzestrzeniania się już zaistniałych ognisk ptasiej grypy.
 

Ptasia grypa – zalecenia UE

Jednym z głównych zaleceń jest to, by ptactwo wodne uznane za padłe zgłaszać lokalnemu organowi weterynaryjnemu, szczególnie w sezonie epidemicznym grypy (jesień, zima, wczesna wiosna). Ważne jest też regularne badanie ptaków, szczególnie wodnych hodowlanych takich jak kaczki i gęsi, pod kątem ptasiej grypy, bo mogą one łatwiej niż kury czy indyki wchodzić w kontakt z dzikim ptactwem i rozprzestrzeniać od niego omawianego wirusa. Można to robić poprzez analizę i testy krwi żywego drobiu na obecność wirusów. Rolnicy i hodowcy drobiu muszą również prowadzić odpowiednie środki zarządzania, zwiększające bezpieczeństwo biologiczne, w tym zapobieganie kontaktowi dzikich ptaków z drobiem hodowlanym (przy użyciu sieci, lub trzymania drobiu w pomieszczeniu w sezonie szczytu grypy) i unikanie przemieszczania zwierząt między gospodarstwami.

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione