KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
30 września 2019

Jaka jest nasza wiara? "Bóg przemawia..."

Dialog Boga i człowieka wymaga interakcji ze strony człowieka, który może odpowiedzieć na Boży głos. Przyjrzyjmy się takiej właśnie odpowiedzi.

    1. Wiara, jako odpowiedź człowieka

Objawiający się Bóg nie tylko chce przemawiać do człowieka, nie tylko przekazywać prawdę o sobie, świecie i człowieku właśnie. Bóg zaprasza człowieka do rozmowy, która nie jest oczywiście tylko wypowiadaniem słów, ale postawą określaną mianem „posłuszeństwa wiary”. Jest to poddanie Bogu swojego rozumu, swojej woli, a w konsekwencji i wynikającego z nich działania. Być posłuszny Bogu, znaczy poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu. J

Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, wzorem takiego posłuszeństwa jest Abraham, a doskonałym urzeczywistnieniem jest Maryja (KKK, 143-144).

    2. Abraham – pokazuje czym jest wiara

Postawa Abrahama jest tak wyrazista, że na jej przykładzie można stworzyć definicję wiary. Uczynił to autor Listu do Hebrajczyków „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). „Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość" (Rz 4, 3). Dzięki tej "mocnej wierze" (Rz 4, 20) Abraham stał się "ojcem wszystkich tych, którzy wierzą" (por. Rz 4, 11. 18). Abraham jest tym, który jest nazywany jako ten który wierzy Bogu wbrew faktom. Dzięki wierze w usłyszane słowo, Abraham dokonuje  czegoś co było dla każdego dojrzałego mężczyzny w świecie semickim szaleństwem, tj. opuszcza ojcowiznę, dom, ziemię swego ojca, ruszając w nieznane, tylko z obietnicą Boga, że posiądzie nową ziemię w mleko i miód opływającą. Wierzy Bogu, gdy ten zapewnia go, że jego potomstwo stanie się tak liczne jak ziarnka piasku i jak gwiazdy na niebie, gdy on i jego żona są podeszli już w latach, będąc bezdzietnymi. Dzięki wierze poczyna się syn – Izaak (por. KKK145-147). 

    3. Maryja – doskonałe urzeczywistnienie

Maryja w wierze przyjmuje zapowiedź i obietnicę Boga, daje jej swoje przyzwolenie, staje się uległa Duchowi Świętemu. Wierzy również wbrew faktom. Jej syn miał być wielki, miał posiąść tron króla Dawida, jego panowaniu nie będzie końca. Tymczasem przez trzydzieści lat życia Jezusa nie dokonuje się nic wielkiego. Gdy wreszcie zaczyna głosić, uzdrawiać, czynić cuda ludzie zaczynają się od niego odwracać. Oskarżony za bluźnierstwo zostaje w okrutny sposób zamordowany. Wbrew faktom Maryja ufa usłyszanemu od Boga słowu. Postawa Maryi jest tak doskonała, że Kościół nazywa ją Matką Wierzących (por. KKK, 148)

 

 

 

kontakt1.jpg Ks. Piotr
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione