KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 marca 2018

Objawy zatrucia pestycydami przy pracy w rolnictwie - pierwsza pomoc

Zatrucie pestycydami to choroba potencjalna do wystąpienia właśnie przede wszystkim w rolnictwie. Warto przy tym wiedzieć, że pracownicy służby zdrowia zwykle otrzymują ograniczoną liczbę szkoleń z zakresu zdrowia w miejscu pracy i środowiska w aspekcie chorób i związanych z pestycydami. Toksyczność pestycydów jest przy tym duża. Dla własnego bezpieczeństwa warto więc wiedzieć na ten temat więcej. Oto objawy zatrucia pestycydami przy pracy w rolnictwie – pierwsza pomoc.

 

Uwaga! Znajomość pierwszej pomocy w złych sytuacjach z pestycydami w rolnictwie to podstawa!

Niezbędne jest też zapobieganie możliwościom zatruć pestycydami, bo to pewniejsza droga do bezpieczeństwa i zdrowia. Najważniejszą zasadą przy stosowaniu pestycydów jest przeczytanie i przestrzeganie instrukcji oraz środków ostrożności na etykiecie. Co jednak robić, gdy do zatrucia już dojdzie? Oto opis zagrożeń zdrowotnych ze strony pestycydów oraz zalecenia odnośnie do postępowania w wypadku zatruć i wynikłych z tego urazów.

Czy zatrucia pestycydami w rolnictwie są częste?

Pestycydy najczęściej związane z zatruciami, urazami i chorobami jest bogata. Lista stworzona w 1996 r. przez System Nadzoru Ekspozycji Toksycznej Amerykańskiego Stowarzyszenia Centrów Kontroli Trucizn, zrobiona na podstawie danych z różnych stron świata, opiera się na przypadkach objawowych sklasyfikowanych jako niewielkie, umiarkowane, poważne lub zakończone zgonem w przypadku niezamierzonych przypadków dotyczących jednego produktu. Liczbę przypadków odnotowano dla dzieci poniżej szóstego roku życia oraz dla dorosłych i innych dzieci. Wykluczono z tych danych celowe przypadki samobójstw i zabójstw. Z danych tych wynika, że ok. 90% przypadków objawowych dotyczy tylko niewielkich objawów, które zazwyczaj można leczyć w domu pod obserwacją lekarza. Jednak siedem z dziesięciu najważniejszych kategorii (fosforoorganiczne, pyretryny/piretroidy, podchlorynowe środki dezynfekujące, karbaminianowe, chloroorganiczne, herbicydy fenoksylowe i rodentycydy przeciwzakrzepowe) znacznie częściej wymagają już poważniejszej pomocy medycznej.

Zatrucia pestycydami w rolnictwie – materiały pierwszej pomocy

Dobrze zaopatrzony zestaw pierwszej pomocy powinien być obecny w każdym gospodarstwie rolnym. Zestaw taki powinien zawierać niezbędne środki do natychmiastowego wstępnego leczenia skutków ekspozycji na pestycydy. Podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach związanych z pestycydami, pamiętaj więc o uwzględnieniu następujących elementów:
    • butelka do przemywania oczu
    • mnóstwo czystej, najlepiej destylowanej wody
    • środek do przemywania miejsc narażonych na chemikalia
    • aktywowany węgiel drzewny w proszku
    • zwykłe szare mydło
    • ręczniki jednorazowe
    • czysta zmiana ubrań
    • gumowe rękawice, maska tlenowo-ochronna na twarz i ubranie przeciwchemiczne do pracy przy truciznach

Zatrucia pestycydami w rolnictwie – inne środki ochrony

Trzeba też sporządzić listę numerów alarmowych (policja, straż pożarna, pogotowie) i umieścić je w miejscu łatwo dostępnym, by w razie potrzeby móc z nich natychmiast skorzystać. Jest też nr 112 – to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie. Wprowadzono go w 1991 r. i uregulowano dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. Warto też podać w takim miejscu nr telefonu do lokalnego dostawcy usług ratowniczych i lokalnej placówki medycznej ratującej w wypadkach ekspozycji na trucizny.

Zatrucia pestycydami w rolnictwie – pierwsza pomoc, wskazówki:
    • natychmiast zadzwoń pod nr alarmowe, szczególnie, jeśli osoba chora jest nieprzytomna, operator pogotowia lub lokalnego centrum leczenia zatruć udzieli dalsze instrukcje;
    • podaj im informacje, jak rodzaj związku chemicznego, ilość i czas spożycia czy poparzenia itp., wiek, waga i ogólny stan zdrowia dotkniętej tym osoby;
    • usuń poszkodowanego z obszaru ekspozycji;
    • sprawdź i potwierdź drożność dróg oddechowych, sprawdź czy jest oddech i puls;
    • skórę z kontaktem na pestycyd lub oczy dokładnie przemyj dużą ilością wody (co najmniej 15 min.);
    • jeśli nie zaleci tego pracownik pogotowia, NIE prowokuj wymiotów u chorego;
    • zawieź chorego na pogotowie/do szpitala w celu dalszego leczenia, lub poczekaj na karetkę ER,  zabierając ze sobą pojemnik trującego środka;
    • zanieczyszczoną pestycydem odzież zutylizuj, zakładając rękawice i sprzęt ochronny, wedle instrukcji ośrodka kontroli zatruć;
Lekarz medycyny ratunkowej wykona kolejne czynności leczniczo-ratunkowe:
    • dokładne oczyszczenie ze środka polanego na ciało, wypłukanie z oczu itp.;
    • płukanie żołądka dla usunięcia trucizny z żołądka, w przypadku jej połknięcia (nawadnianie specjalnymi roztworami);
    • regulacja oddechu, tętna, ciśnienia krwi;
    • podanie odpowiednich leków odtruwających i podtrzymujących życie;
    • nawadnianie i odżywianie kroplówkami dożylnymi.

 

Bibliografia:

1. Bezpieczeństwo w rolnictwie – zagrożenia chemiczne, BHP Info, http://archiwum.ciop.pl/12201.html (04.02.2018 r.)

2. First Aid for Weed Killer Poisoning, Dove Med, https://www.dovemed.com/healthy-living/first-aid/first-aid-weed-killer-poisoning/ (04.02.2018 r.)

3. Fishel F., Andre P., Pesticide Poisoning Symptoms and First Aid, MU Extension, University of Missouri, https://extension2.missouri.edu/g1915 (04.02.2018 r.)

4. Walesiuk A. i wsp., Zatrucia środkami ochrony roślin, Postępy Nauk Medycznych 9/2010, s. 729-735, dostęp na stronie http://www.czytelniamedyczna.pl/3460,zatrucia-srodkami-ochrony-roslin.html (04.02.2018 r.)

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione