KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Co dalej z wydłużeniem terminów zabiegów agrotechnicznych?

Opublikowano 22.03.2018 r.
Krajowa Rada Izba Rolniczych zwróciła się do Ministra Krzysztofa Jurgiela o wydłużenie terminu na przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ

W odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przesłało swoją odpowiedź. Czytamy w niej, że

w związku z nowym brzmieniem ustawy Prawo Wodne  nastąpiła zmiana podejścia do wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13. W miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy (art. 102 — 112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne). 
Program azotanowy zawierać będzie między innymi ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów zawierających azot, w tym nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem oraz będzie wskazywał okresy, w których dozwolone jest ich rolnicze wykorzystanie.

Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy ze zbiorami roślin (np. kukurydzy), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co wpływa na możliwość jesiennego zagospodarowania nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do ministra ds. gospodarki wodnej z prośbą o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu możliwe jest wprowadzenie regulacji umożliwiających późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż dotąd wskazanych w ustawie. 


Ministerstwo poinformowało ponadto, że mając na uwadze trudną sytuację rolników, powodowaną nawalnymi opadami i brakiem możliwości wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych we wcześniejszym terminie, widzi możliwość zagospodarowania nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach. 

Niestety, według stanu na dzień 18.05.2017 r. w Polsce było jedynie...95 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 101 MW i zadeklarowanej rocznej zdolności produkcji biogazu 387 mln m3. 

Szczegółowy wykaz wytwórców biogazu rolniczego dostępny jest na stronie internetowej LINK 

Do tematu będziemy powracać! 

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

 

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO