KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
22 marca 2018

"Wsparcie rynku produktów pszczelich" - do 30 maja można składać projekty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Należy dostarczyć je osobiście lub przesłać listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30 - do 30 maja 2018 r. 

Uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

 •     związki pszczelarskie,
 •     stowarzyszenia pszczelarzy,
 •     zrzeszenia pszczelarzy,
 •     spółdzielnie pszczelarskie,
 •     grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 •     organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 •     przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 •     zakup sprzętu pszczelarskiego;
 •     zakup leków do zwalczania warrozy;
 •     zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 •     zakup pszczół;
 •     wykonanie analiz jakości miodu. 

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019. Informacje o mechanizmie można uzyskać również:

 •     w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 •     w Oddziałach Terenowych KOWR,
 •     na stronie internetowej ARIMR i KOWR.

 

 

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione