KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

REKLAMA
ORLEN PALIWA
WIADOMOŚCI ROLNICZE
altWarzywa ozime
altRegulacja zachwaszczenia w zbożach ozimych
altOrganizacja pojenia i odsadzania cieląt
altZbiór kukurydzy na ziarno - kosztowny proces
altPaździernikowe prace polowe

Wiadomości rolnicze
Wiadomości rolnicze skupiają się wokół dwóch głównych dziedzin życia rolników. Są to wsparcie rolnictwa oraz imprezy rolnicze. Pierwszą z nich zgłębiamy dzięki współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Przedstawiamy wywiady z pracownikami i fachowcami zatrudnionymi w tej instytucji. Prezentują oni cele i zadania ośrodka oraz sugerują formy wsparcia dla rolników. Informują także o najważniejszych sprawach dotyczących handlu, eksportu towarów rolno-spożywczych oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Imprezy rolnicze to część poświęcona takim wydarzeniom jak dożynki, Targi Rolnicze oraz zjazdy Kół Gospodyń Wiejskich. Opisujemy nasze wizyty na Narodowych Targach Rolniczych czy Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech. Najczęściej prezentujemy je w postaci videorelacji. Więcej ciekawych informacji można przeczytać w sekcji Rolnikiem być… lub Technika i Finanse.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO