KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

TECHNIKA I FINANSE
altDziałalność pozarolnicza a KRUS
alt,,Premie na rozpoczęcie działalności ...
altPrzelew na niewłaściwy rachunek bankowy
altDziały specjalne 2023 - wyższy podatek dochodowy
altZielona energia w gospodarstwie

Technika i finanse
Technika i finanse wiąże się przede wszystkim z poradami dla rolników chcących prowadzić nowoczesne gospodarstwo. Prezentujemy tutaj sposoby pozyskiwania kredytów na działalność oraz wszelkie nowinki techniczne ułatwiające prace w gospodarstwie. Są to wszelkiego rodzaju ciągniki, kombajny i inne maszyny. Publikujemy artykuły dotyczące ubezpieczenia rolniczego czy ubezpieczenia związanego z prowadzeniem i obsługą maszyn rolniczych. Prezentujemy kalkulacje rolnicze dotyczące upraw oraz chowu zwierząt. Odsyłamy również do sekcji Wiadomości rolnicze.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO