KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
22 marca 2018

Dzierżawa Nieruchomości Rolnych w statystyce

W 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydzierżawił 53 tys. ha gruntów na podstawie ponad 5,9 tys. zawartych umów. Czy przekształcenie dwóch agencji w jedną instytucję przebiegło w sposób pomyślny i z zachowaniem ciągłości realizowania zadań? 

To kolejny rok, w którym wydzierżawiono rolnikom ponad 50 tys. ha. Jest to tym bardziej godne uwagi, że od 1 września 2017 r. działa nowy podmiot  – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który połączył dotychczasowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Dowodzi to, że przekształcenie dwóch agencji w jedną instytucję przebiegło w sposób pomyślny i z zachowaniem ciągłości realizowania zadań. 


Z 53 tys. ha powierzchni wydzierżawionej przez KOWR w 2017 r. w trybie przetargowym wydzierżawiono 52,3 tys. ha gruntów, natomiast w trybie bezprzetargowym 186 ha.

Na koniec 2017 r. w dzierżawie pozostawało prawie 1 mln 32 tys. ha na podstawie ponad 58,7 tys. trwających umów dzierżawy. Największy areał wydzierżawionych gruntów znajduje się w województwach: zachodniopomorskim – 208,5 tys. ha, wielkopolskim – 160,9 tys. ha, dolnośląskim – 146,5 tys. ha i warmińsko-mazurskim – 121,6 tys. ha. Najmniej w woj. świętokrzyskim – 5,3 tys. ha i małopolskim 7,8 tys. ha. 

 

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca w dzierżawie wg stanu na 31.01.2018 r.
1 032 657 ha

 

Przetargi na dzierżawę

Ziemia jest dzierżawiona na przetargach. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2017 r. odbyło się 8120 przetargów na dzierżawę, z tego prawie 80% stanowiły przetargi ograniczone. W tym okresie skuteczność przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w relacji do przetargów odbytych wyniosła 72%. Przetargi ograniczone mogą mieć formę licytacyjną lub oferty pisemnej.

 

Wysokość czynszu dzierżawnego 


Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2017 r. wyniósł 7,7 dt/ha. Najwyższy czynsz dzierżawny KOWR uzyskał w województwach: łódzkim – 22,0 dt/ha, mazowieckim – 21,1 dt/ha i kujawsko-pomorskim – 17,3 dt/ha. Natomiast najniższy czynsz dzierżawny KOWR zanotował w województwach: zachodniopomorskim – 4,4 dt/ka, wielkopolskim – 5,0 dt/ha oraz lubuskim 5,6 dt/ha.


Warto dodać, że od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określonym okręgu podatkowym regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stawki czynszu dzierżawnego zostały w sposób przejrzysty zaprezentowane w Tabeli stawek, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia. Poza zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, w rozporządzeniu określono również zasady ustalania czynszu od innych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli 
i urządzeń z nimi związanych. Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny stanowi zarówno wartość czynszu wywoławczego do licytacji w przetargach, jak i wysokość czynszu, jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego będzie zobowiązany płacić KOWR. Czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi kryterium oceny ofert. 

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione