KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Prawnik radzi - "kto ma prawo do spadku?" Cz. 2

Opublikowano 23.03.2018 r.
O dziedziczeniu ustawowym pisaliśmy już w pierwszej części artykułu - dziś pora na część drugą. 

Dla małżonka, dla rodziców

W przypadku braku zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków) do dziedziczenia dochodzą małżonek wraz z rodzicami (druga grupa dziedziczenia). Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy wraz z małżonkiem spadkodawcy wynosi jedną czwartą całości spadku. 

Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone (czyli nie wynika z akt stanu cywilnego), udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej wspólnie z małżonkiem spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W razie braku zstępnych i małżonka, cały spadek przypada rodzicom spadkodawcy w częściach równych. 

Brak jednego z rodziców

W przypadku braku jednego z rodziców, do dziedziczenia dochodzi rodzeństwo spadkodawcy (lub ich zstępni) wraz z małżonkiem i rodzicem (trzecia grupa dziedziczenia). Udział spadkowy rodzica spadkodawcy, który nie dożył otwarcia spadku, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. 

Udział małżonka

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy wraz z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi zawsze połowę spadku. W razie braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. 

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy (czwarta grupa dziedziczenia), którzy dziedziczą w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. Przy braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Spadek dla gminy

Przy braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy (pasierbom), których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku (piąta grupa dziedziczenia).

W razie braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu (szósta grupa dziedziczenia). Natomiast, jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy na terytorium Polski nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa.

 

 

kontakt1.jpg
Jarosław Krzan, radca prawny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO