KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

W świecie Hildegardy... Istota postu

Opublikowano 19.03.2018 r.
Okres Wielkiego Postu, mający na celu duchowe przygotowanie do godnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, to czas pokuty i nawrócenia. W medycynie św. Hildegardy post, nazywany „operacją bez noża”, jest jednym z podstawowych elementów leczenia i profilaktyki chorób. W ujęciu Hildegardy post jest niczym innym, jak formą pokuty w wymiarze duchowym i cielesnym, mającą prowadzić do nawrócenia. A nawrócenie to fundament i warunek uzdrowienia. 

Post jest jednym z trzech, obok modlitwy i jałmużny, uczynków pokutnych, czyli form pokuty zewnętrznej, które Kościół w sposób specjalny wskazuje wiernym na czas Wielkiego Postu. Jest to bowiem czas szczególnie odpowiedni

dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (KKK 1438). 

Ważne jest, co podkreśla papież Paweł VI w Konstytucji apostolskiej Paenitemini, aby podejmując różne formy pokuty zewnętrznej, nie zapominać o istotnym znaczeniu pokuty wewnętrznej. Jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego,

pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy i skruchą serca (KKK 1431).

Błędem jest więc postrzeganie postu jako praktyki ograniczającej się do sfery jedynie cielesnej. Jego istota nie polega jedynie na powstrzymywaniu się od jedzenia czy jego ograniczeniu. Postawa wstrzemięźliwości musi obejmować sferę i fizyczną, i duchową człowieka. 

 
kontakt1.jpg
dr Alfreda Walkowska
Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce 

dr Alfreda Walkowska teolog; znawczyni dzieła św. Hildegardy; współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy; autorka książek i licznych artykułów; wydawca, tłumaczka; inicjatorka i prezes pierwszego polskiego Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce. Od 1992 roku popularyzuje w kraju i za granicą wiedzę o św. Hildegardzie z Bingen. Związana z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu  jako inicjatorka i prowadząca warsztaty oraz rekolekcje z postem według św. Hildegardy.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO