KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
26 marca 2018

Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych? - krok po kroku

Od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500+ rolnicy narzekają, że trudno im znaleźć chętne osoby do pracy sezonowej. Takich prac chętnie podejmują się cudzoziemcy. Podpowiadamy, jak zatrudnić cudzoziemca.

Takich prac chętnie podejmują się cudzoziemcy. Podpowiadamy, jak zatrudnić cudzoziemca.

Zezwolenie 

Podstawą do zatrudnienia jest zezwolenie na pracę sezonową. Dzięki zezwoleniu można zatrudnić obywatela każdego państwa spoza UE. Obywatele sześciu państw: Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji mają dodatkowe preferencje, gdyż w ich przypadku nie potrzeba wykonywać tzw. testu rynku pracy. 


Obywatele tych krajów mogą być także zatrudniani na podstawie zezwolenia maksymalnie przez 9 miesięcy w roku w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych. Wniosek o zezwolenie musi złożyć przyszły pracodawca.


Jeśli chcemy zatrudnić cudzoziemca powinniśmy najpierw pójsć do powiatowego urzędu pracy. Tu przyszły pracodawca powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. We wniosku należy określić proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Złożenie wniosku łączy się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł.


Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli wysokość wynagrodzenia określona w umowie nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Czy wszystkie wymaganie zaostały spełnione? - ocenia to starosta.


Wzór wniosku o zezwolenie na pracę sezonową można znaleźć TUTAJ

Wniosek z błędami 

Jeśli wniosek wypełniony jest z błędami - przyszły pracodawca ma możliwość naniesienia poprawek przed wydaniem decyzji. Jeśli cudzoziemiec, którego chcemy zatrudnić przebywa już w Polsce starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie (lub odmowę, jeśli we wniosku nie są spełnione odpowiednie warunki) w terminie do 7 dni. Gdy wymagane jest postępowanie wyjaśniające, termin wydłuża się do 30 dni.

 

Procedura krok po kroku

Gdy osoba, którą chcemy zatrudnić nie przebywa w Polsce, starosta weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni (lub 30 dni) roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.

Przyszły pracodawca otrzymuje zaświadczenie o takim wpisie, które z kolei przekazuje cudzoziemcowi. Zaświadczenie to jest podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu do Polski. 

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na prace sezonowa, czyli po poinformowaniu urzędu przez pracodawcę o jego przyjeździe - informuje nas Biuro Prasowe Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Praca musi być jednak wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie, wydanym wcześniej przez urząd. Cudzoziemiec może także pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na prace sezonową u tego samego pracodawcy. Natomiast u nowego pracodawcy maksymalnie 30 dni.


Rolnicy powierzający pracę cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową muszą zawrzeć z nim pisemną umowę o pracę - warunki muszą się zgadzać z podanymi we wniosku na zezwolenie. Umowa powinna być przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca i w takiej formie mu wcześniej przedstawiona.

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników - dodaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tak więc takiego pracownika w ciągu 7 dni należy zgłosić do ubezpieczenia społecznego. Poza tym pracodawca powinien przez cały okres pracy cudzoziemca przechowywać kopię jego dokumentu pobytowego.

Biorąc pod uwagę fakt, jak wielu cudzoziemców dziś w Polsce pracuje, procedura zatrudnienia osoby spoza granic naszego kraju nie może być skomplikowana. Należy jednak pamiętać, że trzeba dopełnić wszelkich formalności - i od tego nie może być żadnych odstępstw.

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione