KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
29 marca 2018

Sprzedaż państwowych gruntów w 2017 r.

Nowa ustawa usankcjonowało zasadę, iż podstawowym sposobem zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa, a nie jak wcześniej sprzedaż.


Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony wspomnianą wyżej ustawą nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). 

W 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał grunty o łącznej powierzchni prawie 4,1 tys. ha. W tym celu KOWR zorganizował 28 290 przetargów i zaoferował do nabycia grunty o łącznej powierzchni 14 623 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 4235 przetargów na grunty o powierzchni 2320 ha. 19,2% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (5424 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 3416 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 1074 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 990 ha.


KOWR sprzedał w trybie przetargowym 600 ha gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Skuteczność przetargów na sprzedaż gruntów  rolnych Zasobu w 2017 r. wynosiła 15%. W porównaniu z 72% skutecznością przetargów na dzierżawę świadczy o zmniejszającym się zainteresowaniu rolników nabywaniem na własność nieruchomości, na korzyść dzierżawy. Po wprowadzeniu ustawy o wstrzymaniu, możliwa jest sprzedaż jedynie działek o powierzchni do 2 ha, które wśród rolników nie cieszą się zainteresowaniem. Wolą oni dzierżawić większe powierzchniowo nieruchomości.

W 2017 r. największy areał gruntów KOWR sprzedał w województwach: warmińsko-mazurskim – 760 ha, zachodniopomorskim - 453 ha, i kujawsko-pomorskim – 405 ha. Najmniej gruntów sprzedano w województwach: łódzkim – 29 ha, podlaskim 31 ha oraz małopolskim – 32.  


W 2017 r. KOWR w skali kraju uzyskał średnią cenę sprzedaży 1 ha gruntu rolnego na poziomie 31 058 zł. Najwyższe średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych odnotowano w województwach: wielkopolskim 60,3 tys. zł/ha, kujawsko pomorskim – 54,6 tys. zł/ha i dolnośląskim – 34,8 tys. zł/ha

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione