KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Pieniądze na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Opublikowano 09.04.2018 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.


Jak udało się nam ustalić o środki (90 proc. dotacji) NFOŚiGW będzie można się starać na trzy rodzaje przedsięwzięć. W dwóch przypadkach beneficjentami mogą zostać tylko parki narodowe.

Chodzi o projekty polegające na przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ekosystemów w parkach narodowych poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz budowę urządzeń i obiektów służących ochronie przeciwpożarowej ekosystemów nieleśnych lub zakup sprzętu i wyposażenia dla straży parku narodowego, służących ograniczeniu szkodnictwa wynikającego z naruszania obowiązujących w parku przepisów i zakazów. Ponadto parki mogą otrzymać także dotacje na pilny wykup nieruchomości w parkach narodowych, gdzie trudna sytuacja życiowa prywatnych właścicieli tego wymaga – informuje NFOŚiGW.


Natomiast na dofinansowanie modernizacji obiektów hodowli zachowawczej/rezerwatowej pierwotnych, rodzimych ras zwierząt użytkowych mogą liczyć nie tylko parki narodowe, ale także publiczne uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.


Nabór ma charakter ciągły -  wnioski będą oceniane i kierowane do dofinansowania na bieżąco  do 23 listopada 2018 r. lub do wyczerpania się alokacji, która opiewa na sumę 8 milionów złotych.,

 

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO