KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 kwietnia 2018

Pieniądze na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.


Jak udało się nam ustalić o środki (90 proc. dotacji) NFOŚiGW będzie można się starać na trzy rodzaje przedsięwzięć. W dwóch przypadkach beneficjentami mogą zostać tylko parki narodowe.

Chodzi o projekty polegające na przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ekosystemów w parkach narodowych poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz budowę urządzeń i obiektów służących ochronie przeciwpożarowej ekosystemów nieleśnych lub zakup sprzętu i wyposażenia dla straży parku narodowego, służących ograniczeniu szkodnictwa wynikającego z naruszania obowiązujących w parku przepisów i zakazów. Ponadto parki mogą otrzymać także dotacje na pilny wykup nieruchomości w parkach narodowych, gdzie trudna sytuacja życiowa prywatnych właścicieli tego wymaga – informuje NFOŚiGW.


Natomiast na dofinansowanie modernizacji obiektów hodowli zachowawczej/rezerwatowej pierwotnych, rodzimych ras zwierząt użytkowych mogą liczyć nie tylko parki narodowe, ale także publiczne uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.


Nabór ma charakter ciągły -  wnioski będą oceniane i kierowane do dofinansowania na bieżąco  do 23 listopada 2018 r. lub do wyczerpania się alokacji, która opiewa na sumę 8 milionów złotych.,

 

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione