KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 kwietnia 2018

Czy samochody będą zielone?

Ludzkość zaprzęga chlorofil do produkcji energii. Amerykańscy badacze prowadzą intensywne prace nad wykorzystaniem procesu fotosyntezy do produkcji energii elektrycznej. Jest duża szansa na bardzo efektywne pozyskiwanie energii słonecznej, kilka razy przewyższające stosowane teraz technologie fotowoltaiczne. 

Poszukiwanie tanich źródeł energii jest kluczowym problem ludzkości. Naukowcy z Universtity of Georgia (UGA) w USA prowadzą badania nad wykorzystaniem roślin w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Czysta energia jest potrzebą stulecia – powiedział dr Ramaraja Ramasamy, adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierskiej UGA.

                          

Swoje idee przedstawia w artykule w Journal of Energy and Environmental Science. Takie podejście może pewnego dnia przekształcić naszą zdolność generowania czystej energii ze światła słonecznego za pomocą systemów opartych na roślinach. Sama idea polega na tym, aby do pozyskiwania elektronów wykorzystać wewnętrzną strukturę chloroplastu komórki roślinnej – tylakoidy tworzące stosy energetyczne. Tylakoidy są umieszczane w podłożu z nanorurek węglowych, czyli cylindrycznych struktur złożonych z atomów węgla (rys. 2). W zależności od ułożenia linii wiązań (wzdłuż lub w poprzek), nanorurki mogą być dobrymi przewodnikami lub półprzewodnikami. W teorii mogą one przewodzić prąd o 1 000-krotnie większym natężeniu niż przewody metalowe o analogicznej masie. Dzięki zastosowaniu nanorurek w 2001 roku udało się zbudować tranzystor, który do zmiany stanu (włączony/wyłączony) potrzebuje tylko jednego elektronu! W badaniach w UGA zespół dr Ramasamy użył nanorurek jako przewodników elektrycznych, przechwytując elektrony z materiału roślinnego i przesyłając je wzdłuż drutu.

Znaleźliśmy sposób na przerwanie fotosyntezy i przechwycenie elektronów, zanim roślina użyje ich do wytworzenia cukrów – powiedział Ramasamy. Oznacza to, że udało się zmienić budowę tylakoidów i zmodyfikować jasną fazę fotosyntezy, podczas której woda jest rozbijana na wodór i tlen i uwolnione zostają elektrony. 

Dlaczego szukamy możliwości pozyskiwania taniej energii za pomocą chlorofilu?

Bo jest to bezpieczne dla ludzi oraz wydaje się być nieszkodliwe dla środowiska i roślin, które wykorzystują tylko 1% energii słonecznej dla fotosyntezy – a całe życie na Ziemi na niej się opiera. Rośliny są niekwestionowanymi mistrzami energii słonecznej. Po miliardach lat ewolucji większość z nich działa z prawie stuprocentową wydajnością kwantową, co oznacza, że dla każdego fotonu światła słonecznego, które roślina przechwytuje, wytwarza taką samą liczbę elektronów. Tymczasem sprawność stworzonych przez ludzi paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych osiąga maksymalnie 15–19%, a dla cienkowarstwowych modułów PV nie przekracza 14%. 

Badania są w toku, zdaniem autorów wyniki są obiecujące. Czas pokaże, czy będziemy świadkami narodzin nowej epoki opartej na energii pozyskiwanej dzięki wykorzystaniu chlorofilu. Na pewno wymaga to dużych nakładów na wdrożenie wyników badań, ale także sprawdzenia, czy ta technologia jest „czysta i niewinna” dla człowieka i jego środowiska. 

 

Źródła: www.elektroda.pl, https://news.uga.edu, http://elve.pl/blog, https://pl.wikipedia.org, http://www.szkolnictwo.pl, www.malopolska24.pl, www.ramasamy.uga.edu/news.html, www.ramasamy.uga.edu

 

 

kontakt1.jpg
Marek J. Nowacki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione