KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Cała prawda o EKOopakowaniach

Opublikowano 11.04.2018 r.
Coraz więcej z nas decyduje się na wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w swoim domu - wszystko w trosce o zdrowie, a także otaczające nas środowisko. Dziś przyjrzyjmy się bliżej różnym rodzajom opakowań - również tym określanym jako EKO.

Ile się rozkładają najpopularniejsze opakowania, które produkujemy na co dzień?

Butelka PET, która wykonana z polietylenu charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na czynniki zewnętrzne, dlatego jest taka popularna jako opakowanie; utylizacja butelek PET jest prosta, polega na ich rozdrobnieniu i ponownym uformowaniu poprzez procesy termiczne; z butelek PET tworzy się także tkaniny, takie jak polar, a także kobiece rajstopy i pończochy; butelka taka jednak rozkłada się od 100 do 1000 lat.

Puszka po napoju rozkłada się 10 lat; aby rdza zaatakowała stal pokrytą warstwą cyny i farby, przynajmniej dwa razy musi się trafić deszczowe lato; aluminium rozkłada się wolniej (nawet 100 lat), gdyż jest mniej wrażliwe na korozję.

Szklana butelka rozkłada się 4000 lat; znaleziono szklane koraliki datowane na ok. 2000 lat p.n.e.

Torebka foliowa – popularne torby i woreczki  na zakupy są zazwyczaj wykonane ze zgrzanej folii z tworzywa sztucznego – z polietylenu (PE), polichlorku winylu (PCV) lub polipropylenu (PP); tworzywa te nie są rozpuszczalne w wodzie ani rozkładane przez bakterie, zwierzęta czy rośliny; poza tym wytwarza się je w dużej mierze z ropy naftowej, której zasoby – jak powszechnie wiadomo – są mocno ograniczone, a proces ich produkcji pochłania ogromne ilości energii; jeżeli dołoży się do tego marnotrawstwo człowieka, polegające na jednorazowym wykorzystaniu reklamówek, okazuje się, że bilans ekologiczny plastikowych i foliowych toreb oraz woreczków na zakupy jest bardzo niekorzystny; popularna reklamówka rozkłada się od 100 do 400 lat.

Zadbaj o przyrodę i swoje zdrowie – wybieraj opakowania przyjazne środowisku

Czy wiesz, co oznaczają symbole na opakowaniach przeznaczonych do przechowywania i sprzedaży produktów?

Bądź EKO i wybieraj opakowania, które można ponownie wykorzystać lub, które będą biodegradowalne.

Znaki i symbole umieszczone na opakowaniach nadających się do ponownego wykorzystania lub tych, które są biodegradowalne
 
Możliwość ponownego wykorzystania – ten znak ekologiczny pojawia się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. 

Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem; projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu  do tego samego celu; muszą nadawać się do użycia co najmniej dwukrotnie; symbol ekologiczny można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach, ale także na butelkach, szklanych pojemnikach etc.

 

Opakowania biodegradowalne – znak ekologiczny jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. 

                  
Produkty ekologiczne z tym symbolem ekologicznym są w pełni biodegradowalne i mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi; podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska; etykieta ekologiczna jest przyznawana przez DIN CERTCO (Niemiecki Instytut Standaryzacji); popularne ostatnio torby ekologiczne nazywane biodegradowalnymi w większości nie mają tego certyfikatu.

 

Trzy strzałki – opakowanie nadające się do recyklingu (trzy strzałki) – znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (aluminium – puszki, tworzywa sztuczne – pojemniki, butelki, papier – torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek).

       


Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca, jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu; czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt ekologiczny; symbol ekologiczny, który potocznie określa się mianem recykling.

 

Przydatność do recyklingu – znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu;

           

Wraz ze wzrostem produkcji i zużycia dóbr materialnych wzrasta też obciążenie środowiska odpadami opakowaniowymi; w Polsce tworzą one już około 30% odpadów komunalnych; do tej pory nie został stworzony skuteczny mechanizm segregacji i odzysku odpadów komunalnych. 91% z nich trafia na składowiska; w 2006 r. zebranych zostało 9,9 mln ton odpadów komunalnych; niestety, aż 9,5 mln ton stanowiły odpady zmieszane; w domach segregowane jest zaledwie 0,4 mln ton.

 

W Trosce o Naturę znak ekologiczny systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; certyfikat W Trosce o Naturę jest potwierdzeniem udziału w programie o tej samej nazwie i świadczy o współpracy z organizacją Polskiego Systemu Recyklingu SA; udział w programie i uzyskanie znaku świadczy o tym, że firma dąży do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na każdym etapie – produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami – bierze udział w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i lobbingowych. 
 
          
 
Symbol ekologiczny W Trosce o Naturę zobowiązuje do: 
wytwarzania/dostarczania produktów o niskiej szkodliwości dla środowiska
minimalizacji odpadów
wspieranie inicjatyw, służących poprawie jakości środowiska.
 
O etykietę ekologiczną mogą ubiegać się firmy z różnych dziedzin i sektorów (m.in. spożywczego, budowlanego, przemysłowego, kosmetycznego, obuwniczego), producenci, importerzy, firmy zbierające i przetwarzające odpady, a także gminy, powiaty, szkoły i organizacje ekologiczne. 
Jak uzyskać oznaczenie ekologiczne W Trosce o Naturę? Prawo do używania znaku mają firmy, które nawiązały współpracę z organizacją odzysku Polski System Recyklingu SA. Licencja na używanie ekoznaku W Trosce o Naturę jest bezpłatna. Można się nim posługiwać wykorzystując wszystkie kanały komunikacji z otoczeniem.
 
 
Wrzuć do kosza Dbaj o czystość. Wrzuć do kosza.
 
     
Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie; mniej więcej tyle samo wytwarzają mieszkańcy innych europejskich krajów.
Znak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce, tj. do pojemnika na śmieci; opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu lub rzeki zanieczyszcza środowisko!
 
Znak Wyrzucaj osobno – znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które składają się z wielu materiałów.
 
     
 
Symbol ekologiczny wskazuje, iż poszczególne elementy opakowania należy rozdzielić i wyrzucić do różnych pojemników na odpady – np. karton powinien wylądować w pojemniku na papier, a plastik powinien trafić do plastików.
 
Znak Aluminium (alu; symbol alu otoczony dwoma strzałkami) – znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań lub produktów, które są wykonane  z aluminium i nadają się do recyklingu; taki symbol ekologiczny można znaleźć na puszkach po napojach, konserwach i na folii spożywczej. 
 
     
Aluminium świetnie nadaje się do recyklingu – 100 proc. aluminium może być odzyskane i przetworzone; odzysk aluminium można prowadzić w nieskończoność, nie przyczyniając się do utraty jakości materiału; w Polsce w 2014 roku zostało poddanych recyklingowi około 80 proc. aluminiowych puszek.
 
 
 
Źródło: http://www.zielonaziemia.radzionkow.pl, http://eko-sanok.pl; http://kns.uksw.edu.pl/?q=node/185
 
Anna Bakura-Kijanka
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO