KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 kwietnia 2019

Zwalczanie chwastów w łubinach

Łubiny jako rośliny uprawne są wrażliwe na bezpośrednie sąsiedztwo chwastów. Wyraźnie negatywnie znoszą konkurencję o składniki pokarmowe, przestrzeń życiową, dostęp do światła i wody. Niezbędne jest więc prawidłowe zwalczanie chwastów w łubinach.

Rośliny strączkowe, w tym bobowate zyskują obecnie w Polsce na popularności, dzięki dopłatom do ich uprawy. Jednak obawy wzbudzają problemy z ochroną chemiczną herbicydową bowowatych, wśród których najpopularniejszy jest łubin.

Dlaczego jednak zwalczanie chwastów w łubinach bywa trudne?

Uprawa roślin strączkowych w tym łubinów nie jest prosta, ponieważ mimo rosnącego zainteresowania ich uprawą z powodu wspierania jej produkcji dopłatami unijnymi, liczba zalecanych do ich ochrony herbicydów jest niewielka i wciąż wycofuje się kolejne z nich. Przegląd substancji czynnych zrobiony w ostatniej dekadzie doprowadził do wycofania i wykreślenia aż 75% stosowanych dotąd środków ochrony roślin dla łubinów. Trudno je więc skutecznie odchwaszczać łubiny. Nie ma też dla tych roślin kompleksowych zaleceń ochroniarskich. Problemy stwarza też konieczność stosowania Zintegrowanej Ochrony Roślin (ZPP z zasadami określonymi w załączniku III do dyrektywy UE). Zgodnie z jej ideą, nie można bowiem stosować środków ochrony roślin niezarejestrowanych na terenie UE, w tym Polski, jak np. wszystkie środki zwalczające antraknozę w łubinie.

Jedynym fungicydem zarejestrowanym dla łubinu jest na razie zaprawa przeciw zgorzeli siewek (Vitawax 200 FS). Nie można też spodziewać się, że sytuacja szybko ulegnie poprawie.

Zwalczanie chwastów w łubinach – stosowanie herbicydów

 Jednym z największych problemów w uprawie roślin strączkowych, w tym łubinów jest ochrona ich plantacji przed zachwaszczeniem. Wpływa na to między innymi dość wolny wzrost tych roślin uprawnych po osiągnięciu fazy rozwojowej siewki. W wieku 4-5 tyg. zaczynają bowiem wchodzić w symbiozę z bakteriami brodawkowymi, które mają zdolność wiązania wolnego azotu z powietrza. Natomiast chwasty w tym czasie bardzo intensywnie rosną i w razie braku reakcji ochronnej (pestycyd), strączkowe mogą wtedy zostać łatwo i szybko zagłuszone przez taką konkurencję. Brak lub niewłaściwa ochrona w tym czasie na pewno spowoduje spadek plonu i pogorszenie jego jakości. Właściwe zastosowanie herbicydów jeszcze w fazie przedwschodniej, a nie tylko powschodniej, jest więc niezbędną koniecznością w uprawie łubinu. Po wschodzie należy je stosować już we wczesnych fazach wzrostu łubinów. Przy ich wyborze ważne są środki stosowane bezpośrednio po siewie i po wschodach roślin strączkowych. Zwalczanie chwastów dwuliściennych w łubinie oparte jest na trzech substancjach czynnych: linuron, pendimetalin i prosulfokarb. Są one zalecane po siewie, lecz jeszcze przed wschodem łubinów. Herbicydy zalecane do stosowania powschodowego w łubinach są skuteczne i dobrze odchwaszczają plantację jednak tylko wtedy, gdy przy wiosennym wysiewie gleba będzie wilgotna. Przesuszone gleby stwarzają niestety problem i skuteczność herbicydów odchwaszczających znacznie spada. Konieczne staje się więc ponowne zastosowanie środków ochrony roślin również po ich wschodach. W zintegrowanej ochronie łubinów stawia się jednak przede wszystkim metody agrotechniczne na pierwszym miejscu przed chemicznymi.

Zwalczanie chwastów w łubinach – pozostałe porady

W związku z ubogimi możliwościami chemicznej ochrony przed chwastami, w uprawie łubinu należy podejmować też wszelkie inne potencjalnie sprzyjające działania. Zaleca się więc przede wszystkim wybierać dla tych roślin stanowiska o mniejszej presji chwastów w poprzednich sezonach. Dla łubinów zagrożenie stanowią różne gatunki chwastów jedno- i dwuliściennych oraz samosiewy rzepaku, które w glebie pojawiają się z banku nasion i mogą tu przeleżeć zachowując żywotność nawet przez kilka lat, zanim wykiełkują w łubinie.

Zaleca się ponadto:
    • już przed zasiewem łubinu opracować właściwą na swoim terenie strategię zwalczania chwastów, bo zwlekanie z tym może wywołać kłopoty np. z kupieniem właściwego herbicydu;
    • opóźnianie siewu, by zmaksymalizować chwastobójcze zabijanie z herbicydów;
    • dbałość o nieprzesuszanie warstwy siewnej gleby, bo skuteczność herbicydów doglebowych zależy od jej dobrej wilgotności.

Należy przy tym pamiętać, że w Polsce występuje teraz duże zróżnicowanie opadów w okresach wiosenno-letnich w kolejnych latach. czasem skuteczność herbicydów doglebowych jest jednak wysoka, mimo małej ilości opadów wiosną, co jest powodowane właśnie korzystnym rozkładem tych opadów w czasie działania preparatów. Słabsze, za to częste deszcze też utrzymują optymalną wilgotność gleby;
    • unikanie nadmiernych przejazdów maszynami uprawnymi w czasie przygotowywania pola do siewu łubinu, bo to również pozbawia podłoże wilgoci;
    • stosowanie możliwie najwyższej zarejestrowanej dawki chemicznej herbicydów po wykiełkowaniu łubinu, nie powodującej uszkodzenia plonu.

 

Bibliografia:
  
    1. Lupin essentials – growing a successful lupin crop, Weed control, Agriculture and Food, https://www.agric.wa.gov.au/lupins/lupin-essentials-%E2%80%93-growing-successful-lupin-crop?page=0%2C3 (08.04.2018 r.)
    2. Rochowiak T., Ograniczenie zachwaszczenia w łubinach, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu WODR, http://www.wodr.poznan.pl/powiaty/powiaty-c-k/zespol-doradczy-w-gnieznienskim/item/7525-ograniczenie-zachwaszczenia-w-lubinach (08.04.2018 r.)
  

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione