KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
28 kwietnia 2019

Jak powinno wyglądać żywienie krów zasuszonych?

Hodowców dotykają zwykle różne problemy przejściowe, jak np. nadmierna utrata masy ciała cieląt, ich upadki i martwe porody, a także mastitis matek. Prowadzi to do wzrostu kosztów leczenia, utraty mleka i strat ekonomicznych, a także negatywnego wpływu na parametry rozrodcze w stadzie. Ważnym czynnikiem pomocniczym w tym względzie jest m.in. właściwe żywienie krów zasuszonych, bo istotnie wpływa to na parametry rozrodcze i mleczne u bydła.

Żywienie krów zasuszonych to okres, który ma je niejako odbudować i wzmocnić na nowo, do wejścia w kolejną fazę rozrodu. To swoista przerwa w rozrodzie niezbędna krowom na regenerację ciała i energii, wyczerpanych porodem i odchowem cielęcia.

Żywienie krów zasuszonych – ile paszy i energii w dawce dziennej?

Krowa przez całe swoje życie przechodzi od jednego okresu laktacji do następnego, a większość udanej diety dla krów zasuszonych wynosi ok. 75% normalnie zadawanej paszy. Celem jest dostarczenie paszy wypełniającej żwacz, ale bez nadmiaru energii. Wraz ze wzrostem energii w okresie zasuszenia zwiększa się ryzyko problemów. Krowy wchodzące w fazę przejściową w gorszym stanie zdrowotnym mogą miewać np. kłopoty metaboliczne, stłuszczenie wątroby, ketozę, złe trawienie po wycieleniu. Błędy w diecie przejściowej mają wpływ na wyniki końcowe, a choroby w tym czasie mogą znacznie zmniejszyć produkcję mleka podczas laktacji. Krótko mówiąc, dobre przejście w czasie zasuszenia prowadzi do uzyskania zdrowych krów i większych zysków.

Zalety dobrej diety dla krów zasuszonych obejmują takie korzyści, jak:

  • zmniejszenie ilości potencjalnych problemów metabolicznych,
  • niższe koszty paszy,
  • lepszą zdrowotność krów oraz ogólną wygodę i większy zysk, ponieważ diety takie mogą zmniejszyć koszt karmy na krowę dziennie.

Matki dają też potem zdrowsze cielęta oraz spada liczba ciąć nieudanych i cieląt padłych. Producenci lubią krowy wyglądające na pełne i zadowolone, z dobrymi apetytami po wycieleniu.

Żywienie krów zasuszonych – co to za dieta?

Podstawową koncepcją jest niedopuszczenie do niedostatecznej i zbyt dużej ilości energii w karmie zasuszonych krów, w stosunku do ich faktycznego zapotrzebowania na energię. Zapotrzebowanie pokarmowe krowy na składniki odżywcze w pełni pokrywa się dobrej jakości paszami objętościowymi suchymi i soczystymi, jeśli pobranie suchej masy wynosi 1,7-2,0% masy ciała. Krowy spożywają mniej suchej masy dziennie, gdy uzupełniająco podaje się słomę. W zależności od tego, ile słomy potrzeba, aby zmniejszyć gęstość energetyczną kiszonki z kukurydzy i koncentratu, krowy potrzebują 1 do 2,3 kg mniej suchej masy. Ogólnie w Polsce stosuje się kilka podobnych do siebie modeli żywienia krów zasuszonych, z których najlepszym jest tzw. system tradycyjny trwający w sumie 8 tyg. okres spoczynku w zasuszeniu. Zawiera on dwa podokresy: zasuszenie właściwe i okres przygotowawczy.

Zasuszenie właściwe obejmuje okres trwający 8-3 tygodnia przed wycieleniem, trwając ok. 5 tygodni. Obniża się wtedy koncentrację energii w dawce pokarmowej, za pomocą obniżonej zawartości białka oraz zwiększonego poziomu węglowodanów strukturalnych. Za odpowiednie pasze w tym czasie uważa się: zielonkę pastwiskową, kiszonkę z traw, siano łąkowe oraz słomę zbożową dobrej jakości (oczywiście absolutnie bez najmniejszych zanieczyszczeń grzybami pleśniowymi).

Żywienie w okresie przygotowawczym to druga część okresu zasuszenia, przypadający na ostatnie 3 tyg. przed wycieleniem. Należy wtedy przygotować krowę do nadchodzącego porodu i laktacji. Umożliwi to zwiększenie koncentracji energii dla pokrycia rosnących potrzeb pokarmowych spowodowanych rozwojem płodu i rozpoczynającą się laktacją (produkcja siary). Trzeba więc zwiększyć zawartość białka i energii w dawce pokarmowej, wprowadzając mieszankę treściwą i zwiększając ilość kiszonki z kukurydzy, jako podstawowej paszy objętościowej w żywieniu krów wysokowydajnych. Maksymalna dawka pasz treściwych w ostatnim tygodniu zasuszenia nie może jednak przekroczyć ok. 0,5% masy ciała krowy (ok. 3-4 kg dziennie na sztukę). Niezbędna jest też: minimalizacja stresu zwierząt (np. wielkim błędem jest wtedy wiązanie krów, szczególnie w oborach wolnostanowiskowych i pierwiastek), maksymalizacja zjadania suchej masy (dzięki dodatkowi pasz o wysokiej smakowitości), żywienie do woli (powinny zostawać niedojady), eliminacja słomy z dawki, stosowanie

Przez cały okres przejściowy trzeba też stosować dodatek do karmy ok. 2-2,5 kg siana (dla inicjacji przeżuwania) i pamiętać, że w żywieniu tradycyjnym, jako pierwszą podaje się paszę objętościową. Krowy w zbyt dobrej kondycji, na okres 2 tyg. przed wycieleniem i 2 tyg. po wycieleniu trzeba karmić z dodatkiem glikolu propylenowego, śruty kukurydzianej i niacyny. Konieczna jest ponadto regularna kontrola sprawności poideł oraz zapewnienie jednakowych szans wszystkich krów w dostępie do stołu paszowego w oborach wolnostanowiskowych (szczególnie pierwiastek i wieloródek).

 

Bibliografia:

    1. Elliott K., The ‘Goldilocks Diet’: Feeding dry cows just right, Progressive Dairyman, https://www.progressivedairy.com/topics/feed-nutrition/the-goldilocks-diet-feeding-dry-cows-just-right (17.04.2018 r.)
    2. Prawidłowe żywienie krów zasuszonych, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, http://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rolnikow/produkcja-zwierzeca/1658-prawidlowe-zywienie-krow-zasuszonych (17.04.2018 r.)

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione