KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
25 kwietnia 2018

Pieniądze dla pszczelarzy - kto może ubiegać się o wsparcie?

Trwa realizacja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Beneficjentami pomocy są gospodarstwa pasieczne i indywidualni pszczelarze. 

Kwota wsparcia na lata 2018 i 2019 jest planowana w wysokości ponad 24 mln złotych rocznie – łącznie ponad 48 mln złotych. W ramach Programu refundacji podlegają, między innymi, koszty zakupu sprzętu pszczelarskiego, sprzętu do prowadzenia gospodarki wędrownej, szkoleń, pszczół oraz środków warrozobójczych. W realizacji Programu uczestniczy ponad 30 tys. pszczelarzy - informuje resort rolnictwa 

W ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019 pszczelarze mogą do 30 maja 2018 roku składać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wnioski o pomoc finansową 

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) i organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego;zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;zakup pszczół, wykonanie analiz jakości miodu. 

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 roku. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego. 

Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, w Oddziałach Terenowych KOWR i na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło prace dotyczące opracowania strategii rozwoju polskiego pszczelarstwa. Jak udało się nam ustalić prace nad dokumentem są realizowane przy współpracy administracji, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz organizacji społecznych, głównie pszczelarskich.

 

 

Źródło: MRiRW, KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione