KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
3 maja 2018

Zasady zabezpieczania stada świń

Afrykański pomór świń to zaraźliwa, wirusowa choroba, na którą chorują dziki i świnie domowe. Jest ona nieszkodliwa dla człowieka. Głównym roznosicielem wirusa jest dzik, od którego zarażają się świnie. Aby ustrzec się przed wirusem i nie wprowadzić go na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, powinniśmy wdrożyć odpowiedni program bioasekuracji i tak zabezpieczyć nasze stada, aby straty wywołane przez tę chorobę były ograniczone do minimum.  

Świnie mogą zakazić się nie tylko przez bezpośredni kontakt z chorym dzikiem, ale także poprzez zakażoną paszę, słomę czy poprzez przeniesienie wirusa do chlewni przez człowieka, ale również przez bezpańskie koty, psy które miały wcześniej kontakt z wirusem. Wirus może zostać przywleczony do naszego gospodarstwa na odzieży, butach, skórze, pojazdach itp.

Afrykański pomór świń jest tak groźny ze względu na to, że do tej pory nie ma żadnej szczepionki, która zabezpieczyłaby dziki czy świnie przed tą jednostką chorobową. Musimy wiedzieć także to, że wirus ASF jest oporny na warunki środowiskowe i w zależności od warunków, w jakich przebywa jego przeżywalność może być bardzo długa. Tak dla przykładu wirus afrykańskiego pomoru świń w odchodach świń potrafi przetrwać od 60 do 100 dni. W surowym mięsie w temperaturze 4 stopni C przeżywa przez 150 dni, a w mięsie mrożonym nawet 1 000 dni. Wirus jednak nie jest odporny na działanie wysokich temperatur. W temperaturze 60 stopni C ginie po dwudziestu minutach. 

Jakie zasady obowiązują?

Świnie powinny być utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych tylko dla tego gatunku, posiadających oddzielne wejścia oraz nie posiadających przejść do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne np. krowy, owce czy konie. Okna budynku powinny zostać wyposażone w siatki, a drzwi budynku powinny posiadać mechanizm samozamykający lub być zawsze zamykane.

Świnie karmimy tylko paszą, która jest odpowiednio składowana i zabezpieczona przed dostępem zwierząt dzikich, domowych,  a także przed gryzoniami czy ptakami. Rolnik powinien prowadzić rejestr zakupu pasz, w którym prowadzi zapisy  dotyczące daty zakupu, rodzaju paszy, firmy, od której nabył daną partię paszy. Absolutnie nie wolno wykorzystywać w żywieniu świń zlewek kuchennych, nawet jeżeli pochodzą z własnego domu. Zakaz ten dotyczy również obierek powstających podczas przygotowywania posiłków. Jeżeli karmimy świnie zielonką,  która jest zbierana na obszarach, gdzie występuje ASF, to powinniśmy poddać  ją obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa lub odpowiednio składować i wykorzystać ją dopiero po 30 dniach. Słoma z przeznaczeniem na ściółkę w obszarach  i pochodząca z obszarów w których występuje choroba ASF również powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przed dostępem zwierząt dzikich (szczelne ogrodzenie, składowanie w budynku). Tak zabezpieczona słoma może zostać zastosowana dopiero po 90 dniach składowania. Zboże, jeżeli jest przechowywane w odpowiednich warunkach (wilgotność 14,5%), zabezpieczone przed gryzoniami i szkodnikami magazynowymi  uznaje się za całkowicie bezpieczne dla świń. 

Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren gospodarstwa i osoby wchodzące na teren chlewni powinny być również odnotowywane w rejestrze wizyt. Musimy bowiem wiedzieć kto i kiedy wchodził do budynków, w których utrzymywane są świnie. W rejestrze wizyt nie zapisujemy tylko osób, które jedynie odwiedzają nas w budynku mieszkalnym. Przed wejściami do budynków i wyjściami z budynków, w których utrzymywane są świnie powinny zostać wyłożone maty dezynfekcyjne z odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym. Mata powinna mieć szerokość nie mniejszą niż szerokość wejścia, a długość nie mniejszą niż jeden metr. Maty dezynfekcyjne powinny zostać wyłożone także przed wejściami do pomieszczeń, w których składowana jest pasza lub słoma. Maty dezynfekcyjne, aby w pełni spełniały swoją ochronną rolę, muszą być nasączone preparatem dezynfekcyjnym, który powinien być na bieżąco uzupełniany.

Środki transportu, maszyny rolnicze i wszelkie inne urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie opuszczające teren gospodarstwa powinny być myte i dezynfekowane przed ponownym wjazdem na teren gospodarstwa. Narzędzia służące do codziennej obsługi zwierząt powinny być stosowane wyłącznie w budynku, w którym utrzymywane są świnie i na bieżąco myte i dezynfekowane. Jeżeli świnie utrzymywane są w kilku budynkach, to najlepiej było by, aby każdy budynek posiadał własny zestaw narzędzi (łopata, miotła, wózek paszowy itp.). 

Osoby, które pracują ze zwierzętami muszą posiadać odzież ochronną oraz obuwie wykorzystywane wyłącznie do prac związanych z obsługą zwierząt. Musimy pamiętać, że zarówno osoby obsługujące świnie, jak i właściciele stada, a także inne osoby wchodzące do budynków, w których przebywają świnie muszą obowiązkowo przestrzegać minimalnych zasad ochrony osobistej. Przed wejściem do budynku dokładnie czyścimy i odkażamy obuwie. Wchodzimy tylko przez matę dezynfekcyjną. Po wejściu do budynku zmieniamy obuwie oraz ubranie robocze, najlepiej poprzez założenie jednorazowego kombinezonu ochronnego z jednoczesnym nakryciem głowy osłaniającym włosy. Bardzo dokładnie myjemy ręce wodą z mydłem, następnie spryskujemy je lub zanurzamy w środku dezynfekcyjnym. Po tak wykonanych czynnościach przystępujemy do wykonywania codziennych prac w budynku. 

W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie obowiązuje również zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF. Najlepiej było by, aby rolnicy będący myśliwymi, a utrzymujący trzodę chlewną nie brali udziału w polowaniach na dziki. Jeżeli w gospodarstwie zwierzęta korzystają z wybiegów, to takie miejsca powinny zostać zabezpieczone podwójnym ogrodzeniem  o wysokości co najmniej 1,5 m trwale związanym z podłożem. Wykonanie podwójnego ogrodzenia dotyczy także gospodarstw utrzymujących świnie w systemie otwartym.

Natomiast jeżeli gospodarstwo utrzymuje świnie w budynkach, które są trwale połączone ze sobą, to wystarczy brama wjazdowa z zastosowaną matą lub niecką dezynfekcyjną. Bardzo ważne jest również to, aby pracownicy zatrudnieni w naszym gospodarstwie nie mieli kontaktu z innymi świniami poza terenem gospodarstwa co może być również przyczyną przeniesienia wirusa do naszego stada. Właściciel stada świń na bieżąco powinien dokonywać spisu posiadanych zwierząt z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki. Wykonywanie spisu pozwala na bieżąco monitorować stan zdrowotny zwierząt i w miarę szybko zauważyć występowanie niepokojących objawów chorobowych występujących w poszczególnych grupach świń np. biegunki, wybroczyny na skórze, osowiałość, nadmierna pobudliwość, upadki. Prowadząc na bieżąco przegląd stada można w miarę szybko podjąć stosowne kroki w celu zdiagnozowania przyczyny wystąpienia danego zdarzenia i wdrożyć odpowiednie postępowanie. 

W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojach objawów (zwiększona liczba upadków, poronień itp.) powinniśmy natychmiast powiadomić lekarza weterynarii, aby wykluczyć wirusa ASF w naszym stadzie. Przedstawione w tym artykule zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną obowiązują na terytorium całego kraju od 28 lutego br. Przepisy dotyczące bioasekuracji  zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku i opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 13 lutego 2018 r. pozycja 360.

 

 

kontakt1.jpg
Stanisław Piątkowski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione