KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 maja 2018

Drzewa pod ochroną - kiedy musimy mieć zgodę na wycinkę?

Wycinka drzew od lat budzi wiele kontrowersji, najczęściej gdy słyszy się o drakońskich karach nakładanych na nieświadome przepisów osoby. Po dniu 1 stycznia 2017 r. nowelizacja przepisów zezwalała właścicielom na prawie nieograniczone wycinanie drzew. Wzbudziło to zdecydowanie jeszcze większe poruszenie wśród społeczeństwa niż informacje o karach. 

Od 17 czerwca 2017 roku ponownie osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości muszą udać się do urzędu po zgodę na wycinkę drzewa, nawet jeśli wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1074) zakończyła możliwość samodzielnego decydowania o losie drzew na własnych nieruchomościach. 

Procedura zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa wprowadzona przez ustawodawcę upraszcza postępowanie, między innymi zmniejsza ilość dokumentów, które należy złożyć w urzędzie. Obecnie wystarczy wypełnić wniosek o podstawowe dane osobowe oraz wskazać lokalizację nieruchomości, z której ma być wycięte drzewo. Na wniosku muszą znajdować się podpisy wszystkich właścicieli nieruchomości. Oprócz wypełnionego formularza należy przygotować rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Dużym ułatwieniem dla wnioskodawcy jest także fakt, że już nie musi rozpoznawać gatunku drzewa i mierzyć obwodu, te czynności są wykonywane dopiero podczas oględzin przeprowadzanych przez urzędnika.  

Obecnie pomimo zmian przepisów są drzewa, których obwód pnia pozwala na wycinkę bez zgody urzędu.

Jeśli chcemy sprawdzić czy samodzielnie możemy wyciąć drzewo, to mierzymy obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi.

Jeśli obwód nie przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, 
to możemy sami wyciąć drzewo. 

Należy jednak pamiętać, że nadal istnieje szereg ograniczeń, gdzie nie możemy wyciąć drzewa niezależnie od obwodu. Są to sytuacje, gdy drzewo rośnie na gruncie wpisanym do rejestru zabytków lub na terenie jednej z form ochrony przyrody albo stwierdzono występowanie gniazda czy siedliska chronionego gatunku. 

W momencie ubiegania się o przyjęcie zgłoszenia należy pamiętać, że zgodnie z art. 83f ust. 15, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ administracji przyjmujący zgłoszenie, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

Drzewa owocowe są w całości zwolnione z obowiązku zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa czy też uzyskania decyzji, wyjątek stanowią te, które rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Pamiętajmy, że w obliczu dynamicznych zmian w przepisach i postępowania karnego grożącego za nielegalną wycinkę zawsze warto w pierwszej kolejności skontaktować się z urzędem gminy/miasta i skonsultować czy w danej sytuacji możemy samemu wyciąć drzewo.

 

Tekst napisany na podstawie Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 t.j.)  

 

kontakt1.jpg
Aleksandra Tokaj
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione