KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 maja 2018

Kalkulacje rolnicze - ziemniaki jadalne

Zemniak, pyra, grula, kartofel – jak zwał tak zwał – chyba nikt nie zaneguje tego, że jest to najpopularniejsze polskie warzywo. Od wielu lat zmniejsza się areał uprawy ziemniaków w Polsce, ale postępująca koncentracja i specjalizacja produkcji przyczyniają się do wzrostu plonów tej rośliny, stąd zbiory w pełni zabezpieczają potrzeby rynku wewnętrznego oraz eksportu.

Jednym z ważniejszych sposobów wykorzystania bulw ziemniaka jest ich zagospodarowanie na cele jadalne. Uprawa ziemniaków jadalnych jest jedną z trudniejszych, ze względu na stawiane wysokie wymagania jakościowe. Ziemniaki jadalne także charakteryzują się największą zmiennością cen w porównaniu do innych kierunków użytkowania. Współczynnik zmienności cen dla tego kierunku jest bardzo wysoki i wynosi ponad 40%. Stąd poziom uzyskiwanych plonów jest czynnikiem decydującym o wartości produkcji, a tym samym o opłacalności. Wielkość plonu bulw i jego jakość są kreowane przez technologię uprawy, w tym w szerokim zakresie przez staranną pielęgnację.

Według szacunków MARS (instytucja Komisji Europejskiej zajmująca się monitorowaniem i prognozowaniem plonów) średni poziom plonów ziemniaków w UE w 2017 roku wyniósł 33,4 t/ha. Produkcja ziemniaków w UE w 2017 roku wyniosła około 62,1 mln ton. Na podstawie szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce w 2017 roku wynosiła ponad 300 tys. ha. Plony ziemniaków natomiast oszacowano na poziomie 27,8 t/ha.   
Pomimo trudności ze zbiorem spowodowanych niesprzyjającymi warunkami pogodowymi produkcję ziemniaków w Polsce w 2017 roku oszacowano na około 9,5 mln t, tj. o 7% więcej od zbiorów z 2016 roku.

Ceny ziemniaków

Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są niskie, a ich poziom jest dosyć mocno zróżnicowany w zależności od lokalizacji, jakości bulw i odmiany.  Na tzw. dużym hurcie ceny ziemniaków na przełomie stycznia i lutego br. wahały się od 0,40 zł/kg za towar gorszej jakości do 0,73 zł/kg za dobrej jakości bulwy o większym kalibrażu. Na targowiskach średni poziom cen ziemniaków w końcu stycznia wyniósł 0,72 zł/kg, podczas gdy w końcu 2016 r. było to 0,69 zł/kg. 

Spożycie ziemniaków w Polsce charakteryzuje się długookresową tendencją spadkową, niezależnie od poziomu cen na rynku. W sezonie 2016/2017 mimo znacznego spadku cen, dobrej jakości i potanienia ziemniaków względem ich podstawowych substytutów tj. przetworów ziemniaczanych i artykułów zbożowych, bilansowe spożycie ziemniaków nieprzetworzonych zmniejszyło się do 77,5 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca, tj. o 4,5 kg (o 5,5%) w porównaniu z sezonem poprzednim.

Dlaczego lubimy ziemniaki?

Ziemniaki są nie tylko smaczne i uniwersalne, jeśli chodzi o ich kulinarne zastosowania, ale również zdrowe i pożywne. Niedoceniane i często uważane za zbędny składnik naszej diety ziemniaki są w rzeczywistości bogatym źródłem witamin i składników odżywczych. Choć niektórzy uznają je za przyczynę przybierania na wadze bądź za np. relikwię czasów, gdy nie można było kupić np. komosy czy też ryżu brązowego, ziemniaki naprawdę warto jadać.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha ziemniaków jadalnych według cen brutto ziemniaków i środków do produkcji z października 2017 r. opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje Rolnicze” wydanej przez KPODR w Minikowie.

 

Kalkulacja uprawy 1 ha ziemniaków jadalnych przy różnych poziomach intensywności

Lp.

Poziom intensywności

Niski
200 dt/ha

Średni
250 dt/ha

Wysoki
300 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

10130

13330

16530

 

Ziemniaki jadalne (jesień – 50 zł/dt, wiosna – 60 zł/dt, odpady – 10 zł/dt)

9200

12400

15600

JPO1)

930

930

930

1.

Materiał siewny (sadzeniaki)

1500

1500

1500

2.

Nawozy mineralne

626

782

903

3.

Środki ochrony roślin

668

1108

1568

4.

Inne koszty2)

1280

1600

1920

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

4074

4990

5891

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

6056

8340

10639

5.

Praca maszyn własnych

2783

2897

3011

6.

Pozostałe koszty3)

802

802

802

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

3585

3699

3813

E

Koszty całkowite (B+D)

7659

8688

9704

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

38,3

34,8

32,3

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

2471

4641

6826

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa
2) worki – 50 kg, skrzyniopalety – 500 kg
3) koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty
Wykorzystano materiały:  IERiGŻ – PIB „Rynek Rolny”, GUS

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione