KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 maja 2018

Prawnik radzi... obrona konieczna - niekoniecznie bezkarna

29 grudnia ubiegłego roku Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza prawo obywateli do skutecznej obrony przed napadem na własnej posesji. Sprawdźmy, co to dokładnie oznacza. 

Wprowadzony został przepis do Kodeksu karnego uzupełniający dotychczasową regulację o obronie koniecznej. Zapis ten odnosi się do ochrony bezpieczeństwa we własnym domu.

Zgodnie z ustawą, nie będzie podlegać karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej.

Odpowiedzialność karna w takim przypadku groziłaby jedynie, gdyby przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Istnieją miejsca w USA z silnie zakorzenioną zasadą „mój dom moja twierdza”, gdzie napastnik, który wtargnie na posesję, może być przez jej właściciela legalnie zastrzelony. To być może jest uprawnienie za daleko idące, niemniej jednak dla wielu osób nie do pomyślenia jest sytuacja, gdy trzeba się martwić o to, czy broniąc się we własnym mieszkaniu samemu będzie się ukaranym np. za uszkodzenie ciała agresywnego napastnika. 

Według polskiego ustawodawcy, osoba stosująca obronę konieczną nie powinna podlegać karze, nawet w sytuacji przekroczenia jej granic, nawet gdy jej przekroczenie miałoby charakter rażący, ale było by wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. W takim przypadku powinna mieć możliwość skorzystania z instytucji niepodlegania karze. Ponadto, nawet pomimo rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia. Zbyt intensywna obrona nie będzie więc czynem karalnym, ale nadal będzie czynem bezprawnym, a to może powodować powstanie  odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Uwaga! Warte zauważenia jest to,  że tego uregulowania niestety nie stosuje się do sytuacji, gdy osoba napadnięta jest na ulicy, a nie w domu. 

 

kontakt1.jpg
Karolina Geilke Mediator Sądowy
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione