KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Prawnik radzi... obrona konieczna - niekoniecznie bezkarna

Opublikowano 11.05.2018 r.
29 grudnia ubiegłego roku Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza prawo obywateli do skutecznej obrony przed napadem na własnej posesji. Sprawdźmy, co to dokładnie oznacza. 

Wprowadzony został przepis do Kodeksu karnego uzupełniający dotychczasową regulację o obronie koniecznej. Zapis ten odnosi się do ochrony bezpieczeństwa we własnym domu.

Zgodnie z ustawą, nie będzie podlegać karze ten, kto odpiera zamach związany z wdarciem się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, nawet jeśli przekroczy przy tym granice obrony koniecznej.

Odpowiedzialność karna w takim przypadku groziłaby jedynie, gdyby przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Istnieją miejsca w USA z silnie zakorzenioną zasadą „mój dom moja twierdza”, gdzie napastnik, który wtargnie na posesję, może być przez jej właściciela legalnie zastrzelony. To być może jest uprawnienie za daleko idące, niemniej jednak dla wielu osób nie do pomyślenia jest sytuacja, gdy trzeba się martwić o to, czy broniąc się we własnym mieszkaniu samemu będzie się ukaranym np. za uszkodzenie ciała agresywnego napastnika. 

Według polskiego ustawodawcy, osoba stosująca obronę konieczną nie powinna podlegać karze, nawet w sytuacji przekroczenia jej granic, nawet gdy jej przekroczenie miałoby charakter rażący, ale było by wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. W takim przypadku powinna mieć możliwość skorzystania z instytucji niepodlegania karze. Ponadto, nawet pomimo rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia. Zbyt intensywna obrona nie będzie więc czynem karalnym, ale nadal będzie czynem bezprawnym, a to może powodować powstanie  odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Uwaga! Warte zauważenia jest to,  że tego uregulowania niestety nie stosuje się do sytuacji, gdy osoba napadnięta jest na ulicy, a nie w domu. 

 

kontakt1.jpg
Karolina Geilke Mediator Sądowy
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

POWIĄZANE TEMATY:obrona konieczna
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO