KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 czerwca 2018

Na czym polega edukacja w gospodarstwach rolnych?

Gospodarstwo rolne to od zawsze miejsce edukacji nie tylko związane z produkcją rolną, ale także z uczeniem szacunku do żywności, krajobrazu i dziedzictwa. Każdy, kto choć trochę popracował „na roli” dwa razy zastanowi się nim wyrzuci chleb czy inne produkty żywnościowe, bo wie jakim trudem zostały okupione. 

Dla nieco starszego pokolenia „wybitnie miastowych” lekcją szacunku dla pracy rolnika były obowiązkowe w latach 60 – 70. wyjazdy na wykopki czy żniwa ( w każdym razie tak było w mojej miejscowości) do PGR-ów. Po kilku takich wyjazdach nikt z uczestników nie chciał pracować na roli i szybko nabierał szacunku do pracy w gospodarstwie. 

W dobie globalizacji i prawie natłokowej dostępności żywności w krajach europejskich często zapominamy o tych, którzy ją produkują, o tym, że żywność może być nie tylko „wypełniaczem”, ale i lekarstwem, i o tym w jaki sposób obszary wiejskie wpłynęły na życie nas wszystkich.

W sytuacji więc, gdy wielu z nas nie posiada wcale wiedzy lub ma fałszywe wyobrażenie na temat źródeł pochodzenia żywności, pobyt w gospodarstwie może być szansą na lepsze zrozumienie wsi i wytworzenie osobistej relacji „konsument” – „producent”, a w dłuższej perspektywie może przyczynić się do ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego korzystania ze środowiska, a także zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich.

Edukacja w gospodarstwach rolnych sprawdziła się w wielu krajach europejskich. Przyciąga dzieci i dorosłych swoją atrakcyjnością i zróżnicowaniem, oddziaływaniem na wiele zmysłów jednocześnie, łączeniem teorii z praktyką, w otoczeniu roślin i zwierząt. Tu można wszystkiego dotknąć, posmakować i powąchać, tu można o wszystko zapytać ….Prym wiodą Austria ( Schule am Bauernhof), Francja ( Benvenue a la Ferme), Szwajcaria ( Schule auf dem Bauernhof ) i Włochy ( Scuola in Fattoria) dlatego w Polsce postanowiono wykorzystać ich doświadczenie tworząc Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych

Koncepcja Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych została opracowana w latach 2010-2011 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, biorąc pod uwagę, że:

  • istnieje potrzeba przybliżenia społeczeństwu pracy rolnika i podniesienia jego prestiżu oraz upowszechnienia wiedzy na temat pochodzenia żywności,
  • gospodarstwo rolne posiada potencjał właściwy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć edukacyjnych kształtujących postawy ekologiczne i konsumenckie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie uczenia się poprzez działanie,
  • usługi edukacyjne stanowią szansę na dodatkowy dochód dla rolników i motywacje do kontynuowania działalności rolniczej, a tym samym utrzymania żywotności obszarów wiejskich oraz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi.

 
Utworzenie oraz początki funkcjonowania OSZE były możliwe dzięki projektowi "Utworzenie Sieci Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych" realizowanego w 2011 roku przez CDR O/ Kraków we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie MRiRW.

Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki opisane w definicji "Zagrody Edukacyjnej".
Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR.

Uczestnicy sieci (sami nazywają się „zagrodowiczami”) otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej.
ZAGRODA EDUKACYJNA - jest to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, w którym realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
    • edukacja w zakresie produkcji roślinnej, 
    • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
    • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
    • edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
    • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

Poza tym obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Jak wynika z powyższego niestety do OSZE nie mogą dołączyć gospodarstwa edukacyjne położone poza obszarami wiejskimi. Oczywiście mogą kontynuować swoją działalność edukacyjną, ale nie mogą używać chronionej prawem nazwy: Zagroda Edukacyjna.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony: www.zagrodaedukacyjna.pl gdzie znajdziecie Państwo informacje, dokumenty i poradniki do pobrania.

 

kontakt1.jpg
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione