KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Przydomowe oczko wodne a zmiany w Prawie Wodnym

Opublikowano 11.05.2018 r.
Przydomowe oczko wodne czy basen, są atrakcyjnymi elementami nieruchomości, ale w związku ze zmianami w Prawie wodnym, mogą stać się czymś niepożądanym. 
 
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuja nowe przepisy Prawa wodnego, które dają starostom prawo pierwokupu działek z oczkami wodnymi i zbiornikami retencyjnymi. Z punku widzenia prawników, a  szczególności notariuszy, to uregulowanie jest bardzo niekorzystne. Utrudnia bowiem obrót nieruchomościami. Zgodnie z art. 217 ust. 13 cytowanej ustawy, to Skarb Państwa, reprezentowany przez starostę, ma prawo wykupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi, do których zaliczyć można basen czy oczko wodne. 
 
Chociaż Ministerstwo Środowiska wskazuje na interpretowanie tego przepisu na korzyść sprzedającego, jednak właśnie notariusze podkreślają, iż, w związku z nieprecyzyjnością przepisów, potrzebna jest ich zmiana.
 
Warto zauważyć, że prawo pierwokupu dotyczy całej nieruchomości, nawet jeśli prawem pierwokupu objęty jest tylko mały jej fragment. Sprzedający działkę będzie musiał w pierwszej kolejności zawrzeć warunkową umowę sprzedaży u notariusza.
 
Następnie notariusz zwróci się do starosty z zapytaniem, czy chce skorzystać z prawa pierwokupu. Dopiero po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi, będzie można zawrzeć umowę przenoszącą własność. Na odpowiedź starosta ma 1 miesiąc. Z pewnością starostowie nie będą korzystać z przysługującego im prawa, ale efektem nieprecyzyjności przepisów będzie biurokracja, która i tak już w Polsce jest sporych rozmiarów. 
 
Inną opcją jest zwrócenie się z pytaniem do ministra środowiska, czy ich oczko wodne, basen czy zbiornik, uznać można za stojące wody śródlądowe, czy też nie. Odpowiedź na takie pytanie udzielana będzie w formie decyzji administracyjnej. Niestety może okazać się to procesem czasochłonnym, ale i też kosztownym.
 
Jeśli więc mamy w planach w najbliższym czasie zakup domu, warto sprawdzić, czy na posesji nie znajduje się czasem basen, sadzawka czy inny zbiornik wodny.
 
 
 
kontakt1.jpg
Karolina Geilke 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO