KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
24 maja 2018

Przydomowe oczko wodne a zmiany w Prawie Wodnym

Przydomowe oczko wodne czy basen, są atrakcyjnymi elementami nieruchomości, ale w związku ze zmianami w Prawie wodnym, mogą stać się czymś niepożądanym. 

 
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuja nowe przepisy Prawa wodnego, które dają starostom prawo pierwokupu działek z oczkami wodnymi i zbiornikami retencyjnymi. Z punku widzenia prawników, a  szczególności notariuszy, to uregulowanie jest bardzo niekorzystne. Utrudnia bowiem obrót nieruchomościami. Zgodnie z art. 217 ust. 13 cytowanej ustawy, to Skarb Państwa, reprezentowany przez starostę, ma prawo wykupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi, do których zaliczyć można basen czy oczko wodne. 
 
Chociaż Ministerstwo Środowiska wskazuje na interpretowanie tego przepisu na korzyść sprzedającego, jednak właśnie notariusze podkreślają, iż, w związku z nieprecyzyjnością przepisów, potrzebna jest ich zmiana.
 
Warto zauważyć, że prawo pierwokupu dotyczy całej nieruchomości, nawet jeśli prawem pierwokupu objęty jest tylko mały jej fragment. Sprzedający działkę będzie musiał w pierwszej kolejności zawrzeć warunkową umowę sprzedaży u notariusza.
 
Następnie notariusz zwróci się do starosty z zapytaniem, czy chce skorzystać z prawa pierwokupu. Dopiero po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi, będzie można zawrzeć umowę przenoszącą własność. Na odpowiedź starosta ma 1 miesiąc. Z pewnością starostowie nie będą korzystać z przysługującego im prawa, ale efektem nieprecyzyjności przepisów będzie biurokracja, która i tak już w Polsce jest sporych rozmiarów. 
 
Inną opcją jest zwrócenie się z pytaniem do ministra środowiska, czy ich oczko wodne, basen czy zbiornik, uznać można za stojące wody śródlądowe, czy też nie. Odpowiedź na takie pytanie udzielana będzie w formie decyzji administracyjnej. Niestety może okazać się to procesem czasochłonnym, ale i też kosztownym.
 
Jeśli więc mamy w planach w najbliższym czasie zakup domu, warto sprawdzić, czy na posesji nie znajduje się czasem basen, sadzawka czy inny zbiornik wodny.
 
 
 
kontakt1.jpg
Karolina Geilke 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione