KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
14 maja 2018

Alimenty natychmiastowe - na czym polegają?

W ubiegłym roku zaostrzone zostały przepisy prawa karnego, zgodnie z którymi osoba, której dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W tym roku zapowiadana jest kolejna zmiana, która umożliwi szybkie uzyskanie alimentów poprzez duże uproszczenie formalności z tym związanych. 

Rodzic starający się o alimenty skorzystać będzie mógł z gotowego formularza – pozwu,  dostępnego w Internecie. Będzie on prosty i łatwy do wypełnienia. Dzięki temu bardziej realne stanie się uniknięcie kosztów związanych z pomocą adwokata. Przyśpieszyć procedurę ma też wydawanie alimentacyjnych nakazów zapłaty o natychmiastowej wykonalności przez referendarzy sądowych. Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana według jednej uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia netto i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie. Na dziś alimenty wynosiłyby 460 zł na jedno dziecko, 840 na dwoje dzieci, a na troje - 1140 zł. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w zwykłym postępowaniu domagać się wyższej kwoty alimentów. Projekt przewiduje, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka będzie automatycznie wygasał, gdy skończy ono 25. rok życia. Obecnie trzeba o to występować do sądu.

Inną zmianą będzie umocnienie zasady, iż dziecko ma prawo do kontaktu z obydwojgiem rodziców. W myśl projektu osobie, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, może zostać przydzielony kurator (asystent rodziny). Jeśli ani nadzór kuratorski, ani nałożenie przez sąd kary pieniężnej nie wyegzekwuje tego prawa, sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica. Prokurator po pierwszym przesłuchaniu będzie mógł wyznaczyć np. półroczny okres próby. Jeśli w tym czasie rodzic będzie wywiązywał się z orzeczeń sądu rodzinnego i umożliwiał kontakt z dzieckiem, prokurator umorzy sprawę. Jeśli nie – rodzic narazi się na grzywnę lub karę w postaci prac społecznych. 

 

 

kontakt1.jpg
Karolina Geilke Mediator Sądowy
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione