KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Zasady rolnictwa ekologicznego w pigułce

Opublikowano 25.05.2018 r.
Rolnictwo ekologiczne to obecnie modna gałąź produkcji zwierzęcej i roślinnej. To specyficzny system gospodarowania, oparty na „zrównoważeniu produkcji roślinnej ze zwierzęcą, przy zastosowaniu środków naturalnych”. Poznajmy zasady rolnictwa ekologicznego w przysłowiowej pigułce.

Zasady rolnictwa ekologicznego – regulacje prawne

Wymagania szczegółowe odnośnie rolnictwa ekologicznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 116 poz. 975). Natomiast wśród unijnych aktów prawnych w tej kwestii można wymienić rozporządzenia obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej:

 • podstawowe rozporządzenie Rady Europy (WE) nr 834/2007 ustanowione 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91;
 • wykonawcze rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 889/2008 ustanowione 5 września 2008 r. wprowadzające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

 

Podstawowe cele i zasady rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne jest ogólnie oparte na „zrównoważeniu produkcji roślinnej ze zwierzęcą, przy zastosowaniu środków naturalnych”. Wcale nie chodzi w nim zatem wyłącznie o wykorzystanie samych tylko starych ekologicznych metod uprawy roślin i hodowli zwierząt, zastępując nimi nowoczesne strategie i systemy rolnictwa towarowego, z wykorzystaniem chemii na masową skalę. Rolnictwo ekologiczne jest oparte i o te stare, sprawdzone metody ekologiczne, jak i o zasady nowoczesne i sprawdzone naukowo np.:

 • dbałość o utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku i swojej produkcji rolniczej;
 • dbałość o zachowanie i utrzymanie wysokiego poziomu dobrej jakościowo biologicznie próchnicy, bo tylko tak można realnie warunkować właściwą żyzność gleb uprawnych;
 • dążenie do zrównoważenia produkcji roślinnej ze zwierzęcą i dzięki temu zamknięcia obiegu materii.

 

Podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego – uprawa roślin

Można tu wymienić zasady:

 • nawożenie nawozami naturalnymi i/lub organicznymi, które rolnik pozyskuje naturalnie we własnym gospodarstwie, jeśli hoduje zwierzęta, natomiast gdy ich nie ma, wtedy pozyskuje takie nawozy z innych gospodarstw ekologicznych (kupno), ostatecznie stosuje się też nawozy i środki polepszające właściwości gleby, obecne na liście dopuszczonych w Polsce do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
 • właściwy płodozmian z wsiewkami i poplonami oraz jak najdłuższe przykrywanie gleby roślinnością;
 • wyłącznie ekologiczny materiał siewny;
 • brak jakiejkolwiek chemii w ochronie roślin i odchwaszczanie mechaniczne;
 • preparaty biologiczne i wyciągi roślinne w zwalczaniu chorób i szkodników roślin uprawnych.

Podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego – chów i hodowla zwierząt

Można tu wymienić następujące zasady:

 • zachowanie optymalnego jakościowo dobrostanu hodowanych zwierząt;
 • właściwe utrzymanie zwierząt (dobre legowiska, odpowiednia powierzchnia wypasu, dostęp do wybiegów i pastwisk itp.);
 • utrzymywanie maksymalnej obsady zwierząt w gospodarstwie wg zasady – na 1 ha podawać nie więcej, jak 1,5 DJP;
 • żywienie zwierząt paszami niezanieczyszczonymi własnej produkcji lub z innych gospodarstw ekologicznych, robionymi wyłącznie metodami ekologicznymi;
 • leczenie zwierząt hodowlanych tylko metodami naturalnymi (np. alopatyczne weterynaryjne produkty lecznicze i antybiotyki), za zgodą jednostki certyfikującej i na odpowiedzialność lekarza weterynarii.

 

Zasady rolnictwa ekologicznego – czego nie wolno stosować?

W rolnictwie ekologicznym istnieje sporo zakazów, wedle których nie wolno stosować np.: pasz przemysłowych, organizmów genetycznie modyfikowanych GMO, promieni jonizujących, zapraw nasiennych, nawozów sztucznych i syntetycznych środków ochrony roślin, sztucznych koncentratów. Rolnictwo ekologiczne wyklucza te środki i metody, bo są one ogólnie szkodliwe dla życia i zdrowia ludzi, roślin i zwierząt oraz całego otaczającego środowiska.


Zasady rolnictwa ekologicznego – co wolno stosować?

W rolnictwie ekologicznym używa się też środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania w tym celu w Polsce. Nie są to jednak pierwsze lepsze preparaty, lecz wyłącznie te wybrane, które uznano za bezpieczne dla ludzi i środowiska. Ich wykaz można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, lub na stronie Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Natomiast informacje, jakie nawozy i środki poprawiające właściwości gleby powinny być używane w rolnictwie ekologicznym, można znaleźć m.in. na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO