KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Spółdzielnia Mleczarska Ryki - rozwój i synergia

Opublikowano 05.06.2018 r.
Lubelszczyzna, jako województwo, nie jest kojarzona z potencjałem przemysłowym i rzeczywiście niewiele jest tutaj takich przedsiębiorstw. Wśród tych, które postawiły na dynamiczny rozwój, wyróżniają się zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Jako jeden z przykładów takiego trendu można wymienić znaną ze swoich wyrobów w regionie i kraju Spółdzielnię Mleczarską Ryki.  

Druga nazwa to rozwój

Nasza firma od dwóch dekad rozwija się bardzo dynamicznie - mówi Jerzy Pyza, prezes Zarządu. - Jest to rozwój stały, a jedynie jego tempo jest różne. Uważam, że musi to być rozwój wielostronny i zrównoważony. Sukces to synergia wielu składowych, dzięki czemu efekt końcowy zostaje wzmocniony. Na ostateczny wynik składa się praca rolników, kadry zarządzającej, pracowników i otoczenie rolnictwa. Stale motywujemy naszych rolników, dzięki czemu baza surowcowa powiększa się poprzez wzrost wydajności i skali produkcji. Od lat mamy stałą dynamikę w skupie, 7% przyrostu rocznie w ilości skupowanego mleka. Unowocześniamy proces technologiczny, wzrasta sprzedaż. Powiększamy magazyny, zdolności produkcyjne, eksportujemy. Zakładając, że tempo naszego rozwoju będzie się dalej utrzymywać, niezbędne są nowe inwestycje. Aby zakład mógł normalnie funkcjonować w perspektywie najbliższych 3 lat, czyli rozwijać skup mleka i sprzedaż produktów, niezbędne jest zbudowanie nowych powierzchni magazynowych i tych służących przygotowaniu produktu do sprzedaży - wyjaśnia prezes.

 

Pół miliona dziennie

W skupie mleka zbliżamy się do 0,5 mln litrów dziennie. Pod tym względem jesteśmy czołowym podmiotem na Lubelszczyźnie - stwierdza prezes Pyza. Mamy około 1500 stałych dostawców mleka. Podstawowymi produktami są sery dojrzewające - znane na rynku i cenione przez konsumentów. Szeroka gama serów widoczna jest na półkach sklepowych nie tylko Lubelszczyzny. Łącznie jest to 11 produktów, w tym serwatka w proszku. Wiele gatunków sera sprzedajemy w plastrach.
Pilnie obserwujemy zarówno rynek wewnętrzny, jak i to, co dzieje się za granicą. Staramy się sprostać wymaganiom konsumenta i konkurować z innymi mleczarniami. Od kilku lat obserwujemy zainteresowanie produkcją galanterii mlecznej - stwierdza prezes. 

Spółdzielnia jest zakładem kompaktowym. Przebywając na jego terenie, nie ma się poczucia, że odbywa się tu tak duża produkcja. Wszystkie budynki są dobrze rozplanowane, choć nie jest to duży areał. Nie ma się wrażenia stłoczenia, jest to logistycznie funkcjonalna przestrzeń. Oprócz budynków biurowo laboratoryjnych na powierzchni około 5 ha znajdują się: miejsce odbioru surowca, serownia, proszkownia i przyzakładowa oczyszczalnia ścieków. Zwraca uwagę brak emisji substancji odorowych z oczyszczalni, co świadczy o braku uciążliwości Zakładu dla otoczenia.

Słuchamy konsumentów, obserwujemy rynek

Rynek, za pośrednictwem konsumentów, stawia przed nami kolejne wyzwania - wyjaśnia prezes Mleczarni. Moda na ekologię, tzw. zdrowy styl życia, wymaga od nas pewnych działań, które sprostają tym oczekiwaniom. Już teraz rolnicy dostarczają nam mleko pozyskane od krów, które nie są żywione paszami z udziałem roślin genetycznie modyfikowanych. Jest to trend ogólnoeuropejski. Zainteresowanie żywnością bez GMO ze strony konsumentów jest duże. Chcemy też, by nasze opakowania były produkowane z surowców biodegradowalnych, tak by dbać o ekologię nie tylko w ujęciu produktu, ale i szerzej. Poprzez konfekcjonowanie staramy się poszerzać krąg naszych odbiorców. Jesteśmy obecni zarówno w tych małych, jak i dużych obiektach sprzedaży detalicznej. Posiadamy już jedną linię do konfekcjonowania, w najbliższym czasie zakupimy drugą. Dzięki modernizacji Działu Odbioru Surowca  jego powierzchnia zwiększy się dwukrotnie. Rozbudowa powierzchni magazynowo-produkcyjnej (ok. 2000 m2) umożliwi przerób do 600-700 tys. litrów mleka dziennie. Stworzy to możliwości dalszego zwiększenia skali przerobu na najbliższych kilka lat.

 

Nowocześnie i z dobrego surowca

Dzisiaj bez odpowiedniej jakości mleka nie można uzyskać produktu zauważonego i docenionego przez konsumenta. By uzyskać takie efekty, musiały na to pracować całe pokolenia rolników i serowarów. Zapewne oprócz technologii i zwykłej kalkulacji wkładają w to też dużo serca. 


Po liniach technologicznych produkcji sera i serwatki oprowadził nas Paweł Nalewajek. Wyjaśnił najważniejsze etapy technologii produkcji. 

Produkcja sera to proces długotrwały i wieloetapowy, a nasze linie produkcyjne są stale unowocześniane - podkreślił specjalista. W trakcie wizyty w części produkcyjnej zakładu obejrzeliśmy dwie serownie serów dojrzewających. 

Starsza z linii została uruchomiona w 2006 roku. W kolejnych latach powstała następna oraz proszkownia serwatki. Dziennie produkuje się powyżej 40 ton sera. Wytwarzane są różne gabaryty, m.in. sery w dużych blokach - Eurobloki - wyjaśnił pan Paweł. 

 

Wartościowy odpad

Ważnym produktem, który w innym przypadku jest niejako surowcem odpadowym lub ubocznym przy produkcji sera, jest serwatka. To z niej na nowoczesnej linii technologicznej uzyskuje się w Zakładzie serwatkę w proszku. Produkt ten, jest wykorzystywany w produkcji cukierniczej i piekarnictwie. Zawarte w serwatce składniki, takie jak sole mineralne, witaminy i białka, mają właściwości prozdrowotne. Zastosowana tu technologia zapewnia produkt wysokiej jakości, poszukiwany przez odbiorców i znajduje ich na całym świecie (kraje europejskie, Azja). Tylko nieliczni producenci w Polsce uzyskują produkt podobny do tego z Ryk. Serwatka odznacza się bowiem odpowiednią strukturą. Jest to drobny granulat, który łatwo się przesypuje, rozpuszcza i nie pyli. 

Czysto i nieuciążliwie

Membranowa oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w Zakładzie od dwu lat - sprawia, że produkty uboczne przetwarzania mleka są utylizowane w obrębie Firmy. Pozostała w wyniku oczyszczania woda jest odprowadzana do stawów, a niewielkie ilości osadów są odbierane przez firmy zewnętrzne. Woda jest czysta, zarówno pod względem chemicznym, jak i mikrobiologicznym. Oczyszczanie tego rodzaju ścieków to proces wieloetapowy (wstępne oczyszczanie mechaniczne - sita, komory denitryfikacyjne, urządzenia do napowietrzania, zagęszczania odwirowywania i higienizacji). Zastosowana technologia wykorzystuje automatykę, elektroniczny nadzór i komputerowe sterowanie procesami. Oczyszczalnia przerabia ścieki powstałe tylko w Zakładzie. 

Przykład do naśladowania

Prężna i owocna działalność SM Ryki to kolejny przykład sukcesu polskiej spółdzielczości mleczarskiej. Ta forma własności i prowadzenia działalności gospodarczej przetrwała przemiany gospodarcze i sprawdziła się chyba najlepiej w mleczarstwie. Być może wzorce i doświadczenia powinny być wykorzystane do tworzenia takich organizacji zrzeszających spółdzielców również i w innych kierunkach produkcji rolnej.

 

 

kontakt1.jpg
dr inż. Dariusz Krzywiec
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO