KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Efektywne Mikroorganizmy w chowie i hodowli drobiu

Opublikowano 05.07.2018 r.
Efektywne Mikroorganizmy (EM) – to zespół wielu mikroorganizmów (bakterii, grzybów i promieniowców) powszechnie występujących w środowisku. Mają one pozytywne działanie w wielu dziedzinach życia, mogą być wykorzystywane w chowie zwierząt czy też w ochronie środowiska.
 
Technologia Efektywnych Mikroorganizmów została opracowana przez prof. Teruo Higę na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Ryukyu na Okinawie (Japonia). Po 20 latach badań profesor Higa opracował mieszankę Efektywnych Mikroorganizmów, która okazała się wszechstronnym środkiem nadającym się do zastosowania w wielu dziedzinach codziennego życia. EM zostały przetestowane i uznane za bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Na całym świecie trafiły na listy preparatów ekologicznych i mają stosowne certyfikaty. 
 
W Polsce technologię EM zastosowano po raz pierwszy w 1999 roku w ogrodnictwie, w uprawie gleby, głównie w gospodarstwach ekologicznych. W ostatnich latach EM zostały wprowadzone również do produkcji zwierzęcej. Obecnie są stosowane w ponad 120 krajach świata. Technologia Efektywnych Mikroorganizmów stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod utrzymania higieny w kurniku, a przy tym jest technologią ekologiczną, niezawierającą substancji szkodliwych czy organizmów modyfikowanych genetycznie. 
 
W skład mieszanki Efektywnych Mikroorganizmów wchodzi około 80 gatunków mikroorganizmów, m.in.: bakterie kwasu mlekowego i drożdże. Bakterie kwasu mlekowego – to grupa bakterii wykorzystywanych w przemyśle mleczarskim i piekarniczym, odpowiedzialnych za proces fermentacji mlekowej, w wyniku której węglowodany są przekształcane do kwasu mlekowego. Bakterie kwasu mlekowego wpływają korzystnie na zdrowie poprzez hamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych, pobudzanie systemu odpornościowego organizmu, a także poprawę jakości funkcjonowania jelit. Odpowiedzialne są też za wytwarzanie związków (m.in. reuteryny), które przyspieszają rozkład materii organicznej, chroniąc w ten sposób środowisko naturalne przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. 
 
Z kolei drożdże są organizmami powszechnie stosowanymi w przemyśle spożywczym przy produkcji alkoholu, pieczywa itp. Rozwój i działanie drożdży jest możliwe w środowisku słodkim, bogatym w cukry. W mieszaninie EM odgrywają istotną rolę przy wytwarzaniu aminokwasów i enzymów (m.in. aktywizujących podziały komórkowe), zapobiegają powstawaniu procesów gnilnych i związków odorogennych.
 
Efektywne mikroorganizmy działają dwukierunkowo: na organizm zwierzęcy i na środowisko. 
 
W hodowli drobiu EM można stosować:
wewnętrznie, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) 
zewnętrznie, jako oprysk, zamgławianie, polewanie. 
 
Korzyści dla ptaków wynikające ze stosowania EM:
lepsza przyswajalność i wykorzystanie paszy 
poprawa zdrowotności i kondycji fizycznej oraz sprawności funkcji fizjologicznych zwierząt
zmniejszenie stosowanych w cyklu produkcyjnym leków (również antybiotyków)
łagodniejsze przechodzenie przez ptaki zatruć oraz odkwaszanie ich przewodów pokarmowych 
zmniejszenie ilości chorobotwórczych drobnoustrojów, takich jak bakterie Salmonella czy E. Coli, wywołujących wiele chorób
zmniejszenie agresji i stresu wśród ptaków w kurnikach.
 
Działanie EM na środowisko, w którym żyją ptaki:
polepszenie stanu sanitarnego budynków
zmniejszenie emisji szkodliwych gazów 
osuszenie ściółki 
redukcja liczby uciążliwych owadów.
 
Przy stosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów ważne jest ich systematyczne podawanie. Dawkowanie preparatów, sposoby przygotowania, częstotliwość stosowania, stężenie roztworów zależą od konkretnej sytuacji, inne są w przypadku uzdatniania obornika czy gnojowicy, redukcji odorów, jeszcze inne przy wzbogacaniu wody do pojenia czy pasz bądź też do bezpośredniego spożycia dla zwierząt. Zazwyczaj wszystkie te informacje są podane na załączonych przy produkcie etykietach.
 
W związku z wszechstronnymi możliwościami wykorzystania Efektywnych Mikroorganizmów ich stosowanie może się odbywać na każdym etapie hodowli i w dowolnym systemie utrzymania ptaków – zazwyczaj przynosi korzyści zarówno dla drobiu, jak i dla właścicieli ferm. 

 

 
Halina Abramowicz 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO