KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Gietrzwałd - tajemnica objawień maryjnych

Opublikowano 19.09.2017 r.
Warmia pod zaborem niemieckim, 1877 rok, niespełna 20 lat od słynnych objawień Matki Bożej w Lourdes. W maleńkiej miejscowości Gietrzwałd na ziemi polskiej Maryja objawiała się od 27 czerwca do 16 września i mówiła do wizjonerek po polsku. 

Są to jedyne objawienia Matki Bożej na ziemiach polskich uznane oficjalnie przez Kościół. Dla Polaków nie tylko wymiar duchowy tych objawień był bardzo ważny, również to, że Maryja mówiła po polsku. A dokladnie w dialekcie warmińskim zrozumiałym dla żyjących tu Polaków. Wzmocniło to wiarę w Boga i wiarę w odrodzenie Polski jako suwerennego i niepodległego państwa. A był to czas Kulturkampfu – walki z katolicyzmem i polskością.

W Gietrzwałdzie, podobnie jak w Lourdes i La Salette czy później w Fatimie, Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć (1 Kor 1,27). Maryja zjawiła się na Warmii dwóm nastolatkom: dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej i trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej.

Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec – usłyszała Basia. – [Jestem] Maryja Niepokalane Poczęcie – tak Maryja przedstawiła się Justynie.

Po raz koleny od czasu ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP przez papieża Piusa IX w 1854 r. Maryja w czasie objawień mówi o sobie „Niepokalanie Poczęta” – kilka lat wcześniej przedstawiła się tak Beradecie Soubirous w Lourdes.

Objawienia gietrzwałdzkie to swoisty dialog Maryi z prostym ludem. Dzieci – na polecenie proboszcza i pielgrzymów – pytały Matkę Bożą o różne sprawy. Maryja zawsze powtarzała wezwanie do modlitwy, głównie różańcowej i do pogłębiania życia duchowego. Podkreślała znaczenie kapłanów jako pośredników między człowiekiem z Bogiem.

Mówiła : Wszyscy powinni słuchać kapłanów, – Słuchajcie księdza w konfesjonale, przypominając w ten sposób wagę życia sakramentalnego i konieczność uważnego słuchania tego, co kapłani mówią nam w czasie spowiedzi, bo – jak wierzymy – jest to nauka płynąca od Boga.

Matka Boża podkreślała też znaczenie i rolę Mszy św. Na pytanie dziewczynek, czy mają przed Mszą odmawiać różaniec, Maryja powiedziała, że najpierw trzeba wysłuchać Mszę św., bo jest ważniejsza.

W ten sposób objawienia gietrzwałdzkie to przesłanie podstawowych prawd teologicznych: o potrzebie modlitwy i wyjątkowej rolę Eucharystycznej Ofiary, kilkadziesiąt lat przed Soborem Watykańskim II, który przypomniał, że liturgia to „źródło i szczyt zycia Kościoła”.

Matka Boża w Gietrzwałdzie podkreślała znaczenie Eucharystii, w czasach, gdy pobożność eucharystyczna nie była jeszcze silna. Msza św. jest ważniejsza od wszelkich innych form pobożności, jak różaniec. Bardzo ważną rolę odegrał w obawieniach miejscowy proboszcz ks. Augustyn Weichsel. Choć był Niemcem, płynnie mówił po polsku i starał się zrozumieć problemy swojej parafii. Do objawień podszedł z wielką pokorą, tak jak wielu jego rodaków, którzy pielgrzymowali do miejsca objawień Matki Bożej. Co ciekawe, byli wśród nich również protestanci. Objawienia maryjne łączyły więc chrześcijan, od wieków mieszkających na tych ziemiach.

Kościoł zawsze podchodzi do objawień prywatnych z wielką ostrożnością. Po zbadaniu objawień w Gietrzwałdzie, kościół stwierdził, że nie da się wykluczyć nadprzyrodzonego charakteru objawień (dekret biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi, 1977). Następnie zostały uznane przez Watykan jako jedne z 12 objawień maryjnych na świecie. W gietrzwałdzkiej świątyni od wieków znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem zaliczany do ikon typu Hodegetria pochodzący z połowy XVI w.

10 września 1969 r. prymas Stefan Wyszyński razem z metropolitą krakowskim Karolem Wojtyłą dokonali uroczystej koronacji cudownego obrazu koronami papieskimi.


fot. I, Bogitor [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons.

 

A.W.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO