KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Czy opłaca się uprawiać buraki cukrowe?

Opublikowano 14.06.2018 r.
Niedawno zakończona w kraju trudna i mokra kampania cukrownicza była pierwszą po uwolnieniu kwot. W efekcie dobrego plonowania korzeni, choć nie wszędzie przy wysokiej polaryzacji, na rynek trafiło ok. 2,3 mln ton cukru. Gdy dodamy do tego ok. 250 tys. ton przeniesionego z kampanii poprzedniej do dyspozycji w naszym kraju jest przeszło 2,5 mln ton cukru.

Polska jest jednym z największych producentów cukru w Unii Europejskiej. Dane wskazują, że zajmujemy trzecie miejsce pod względem produkcji spośród krajów Wspólnoty. Nasza roczna produkcja oscyluje w granicach 2 mln ton. Wyprzedzają nas Francuzi (produkcja na poziomie ok. 4,2 mln ton) oraz Niemcy (ok. 3,6 mln ton). Poza wspólnotą do dużych producentów cukru w Europie zalicza się również Turcja, Rosja i Ukraina. Na świecie z kolei – Egipt oraz USA.

W sezonie cukrowniczym 2017/2018 powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce wyniosła 220 tys. ha, wobec 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim. Powodem wzrostu areału uprawy są zmiany systemu regulacji rynku w Unii Europejskiej, w tym głównie likwidacja kwot produkcji cukru. Ubiegłoroczne zbiory należały do udanych. Średni plon wyniósł około 65 t/ha. Na tej podstawie przewiduje się, że zbiory mogły przekroczyć 14,5 mln ton, a produkcja cukru zwiększyła się do około 2,3 mln ton. Dla plantatorów buraka nie oznacza to jednak większych zysków, bo za buraki powyżej zakontraktowanych limitów otrzymywali niższą cenę.

Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2017/2018 będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na około 1,75 mln ton. W rezultacie konieczny będzie duży eksport cukru w 2018 r. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na sytuację na rynku unijnym,  w tym też w naszym kraju, będzie miało wpływ to, co będzie się działo na świecie. Obecnie trudno jest przewidywać przyszły zakres cen, lecz wydaje się, że rezygnacja z kwotowania cukru w 2017 r. i równoczesne uchylenie limitu eksportowego spowodują duże uzależnienie cen cukru na rynku UE od trendów cenowych na rynku światowym i większą niestabilność. 

Duża grupa rolników w Polsce nie jest zadowolona z warunków kontraktacji buraków cukrowych, które przedstawili im producenci cukru. Niewątpliwie nowe propozycje warunków kontraktacji w odniesieniu do ceny buraków to powiązanie jej z ceną cukru. Czyli przy różnej cenie cukru są różne ceny buraków (choć w niektórych koncernach ustalana jest cena gwarantowana czy warianty do wyboru). Producentom trudno zgodzić się przede wszystkim na nowe warunki kontraktacji w odniesieniu do: podniesienia standardowej zawartości cukru w korzeniach z 16% do 18%, braku gwarantowanej ceny skupu buraka, wydłużenia ostatecznego terminu rozliczenia za buraki. Cena minimalna buraków niejako dawała rolnikom gwarancję opłacalności. Teraz wszystkie te zależności zweryfikuje rynek.

Ponieważ nikt jeszcze nie wie, jaki będzie nowy świat cukru – bez regulowanych cen i produkcji – uprawa buraków cukrowych to teraz czysty hazard. Legalny, na własnym polu.
 

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha buraków cukrowych według cen  środków do produkcji z października 2017 r. opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje Rolnicze”  wydanej przez KPODR w Minikowie.

Kalkulacja uprawy 1 ha buraków cukrowych przy różnych poziomach intensywności

Lp.

Poziom intensywności

Niski
300 dt/ha

Średni
400 dt/ha

Wysoki
500 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

6471

7791

9111

 

Korzenie buraka cukrowego 12,20 zł/dt

3660

4880

6100

Wysłodki buraczane 2 zł/dt

300

400

500

JPO 1)

948

948

948

Płatność do buraków cukrowych

1563

1563

1563

1.

Materiał siewny – nasiona buraka

788

788

788

2.

Nawozy mineralne

759

1048

1603

3.

Środki ochrony roślin

207

497

783

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3)

1754

2333

3174

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

4717

5458

5937

4.

Usługi 2)

1640

1735

1844

5.

Praca maszyn własnych

1768

1805

1876

6.

Pozostałe koszty3)

649

657

664

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

4057

4197

4384

E

Koszty całkowite (B+D)

5811

6530

7558

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

19,37

16,32

15,12

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

660

1261

1553

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) – jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa;
2) – głęboszowanie, siew buraków cukrowych, zbiór buraków cukrowych, obsługa surowcowa;
3) – koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.
Wykorzystano materiały: IERiGŻ – PIB „Rynek Rolny”, GUS, KZPBC

 

 

kontakt1.jpg
Grażyna Mikołajewska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO