KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Opinie do zakupu ziemi - kogo dotyczą?

Opublikowano 15.06.2018 r.
Osoba, która jest zainteresowana kupnem ziemi, a nie spełnia warunków, o których jest mowa w znowelizowanej Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku zobowiązana jest do dostarczenia opinii do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Aby uzyskać opinię, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wniosku, założeń do prowadzenia działalności rolniczej oraz koniecznie wypisu z rejestru kupowanych gruntów oraz innych dokumentów potwierdzających: wykształcenie rolnicze albo kwalifikacje rolnicze, staż pracy w rolnictwie, otrzymanie pomocy z działań PROW. Wniosek oraz założenia muszą być złożone w wersji papierowej wypisane komputerowo i podpisane przez wnioskodawcę w wersji oryginalnej. 

Wniosek zawiera informacje, na czym polega przedsięwzięcie gospodarcze oraz podstawowe dane rolnika. Założenia to już szczegółowy opis planowanej inwestycji z podziałem na produkcję roślinną i zwierzęcą, jeśli taka występuje. W opisie powinna zawierać się informacja co jest obecnie i co będzie uprawiane, na jakim areale, technologia uprawy, nawożenie, ochrona roślin. To samo dotyczy zwierząt, należy podać stan wyjściowy i docelowy, pokrótce opisać technologię żywienia, rodzaj stosowanych pasz, aktualne i przewidywane wydajności od sztuki, przyrosty wagowe, średnią wagę sprzedaży, obsadę. 

Jeśli rolnik będzie miał problem z samodzielnym wypełnieniem wymaganych dokumentów, może zgłosić się do doradcy terenowego w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Doradca wraz z wnioskodawcą opracuje założenia, a następnie po skompletowaniu i podpisaniu dokumentów przekaże do specjalisty zakładowego odpowiedzialnego za wydanie opinii dla KOWR w danym podregionie.

 

 

kontakt1.jpg
Magda Hanke
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:opinie do zakupu ziemi
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO