KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Polityka solidarnościowa rządu - będzie więcej pieniędzy na wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Opublikowano 18.06.2018 r.
Wsparcie osób niepełnosprawnych i opiekunów – to temat piątkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny Elżbiety Rafalskiej oraz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania, które odbyło się w CPS "Dialog", zostały zaprezentowane plany i dotychczasowe osiągnięcia.

Piątkowe spotkanie poświęcone wsparciu osób niepełnosprawnych i opiekunów jest już trzecim z kolei po ogłoszeniu przez rząd w połowie maja br. budowy systemu wsparcia tej grupy społecznej w oparciu o trzy filary: solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program „Dostępność+”.

Chcę podkreślić, że nasz rząd – pomimo tych politycznych emocji, które się wokół tego fundamentalnie ważnego tematu się narodziły – od pierwszych dni jest rządem, który stara się prowadzić politykę społeczną, politykę solidarnościową – powiedział na początku spotkania premier Mateusz Morawiecki.
 

Więcej pieniędzy na wsparcie osób niepełnosprawnych
 
Szef rządu zauważył, że dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie zwiększył nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 

Dzięki minister Rafalskiej i jej resortowi w budżecie przeznaczyliśmy na różnego rodzaju wsparcie, ulgi, przywileje, dodatki rehabilitacyjne różnego rodzaju i inne form wsparcia o 25 proc. więcej. Przyrost wsparcia finansowego wzrósł z 12,5 mld złotych na 15,6 mld złotych. Liczby nie kłamią. – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.
 

Prezes Rady Ministrów zapewnił, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest jak najbardziej realne.
 

Rząd jest na początku tej drogi – drogi, która będzie stale poprawiać los osób z różnymi niepełnosprawnościami. To jest zobowiązanie naszego rządu, rządu PiS. Jesteśmy i udowodniamy to dzień po dniu, że jesteśmy rządem wiarygodnym" – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.
 

Minister Rafalska: "wdrażamy system wsparcia osób niepełnosprawnych"
 
Podczas spotkania w CPS „Dialog” szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała główne założenia nowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sporo uwagi poświęciła funduszowi solidarnościowemu i pakietowi społecznej odpowiedzialności.
 

Trzeba będzie określić jasno, jakie zadania będzie można finansować w ramach funduszu solidarnościowego. Nie chciałabym, żeby powstało fałszywe przekonanie, że wszystkie zadania, które do tej pory były realizowane, będą z niego finansowane" – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.
 

Minister Elżbieta Rafalska przybliżyła również, na czym polega pakiet społecznej odpowiedzialności.
 

To szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne – wśród nich reforma systemu orzekania o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności. Myślę, że to jest absolutnie poza sporem, nawet politycznym. Wszyscy w Polsce zgodnie mówią, że system orzeczniczy trzeba uzdrowić, zreformować. Konia z rzędem temu, kto się odważy i zrobi to szybko. Zagadnienie nie jest proste – mówiła minister Elżbieta Rafalska.
 

Jak zauważa szefowa resortu rodziny, reforma orzecznictwa o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności ma ogromne znaczenie.
 

Gdybyśmy mieli za sobą reformę systemu orzecznictwa, to precyzyjnie adresowane do najbardziej potrzebujących wsparcie byłoby załatwione – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.
 

Szeroka oferta w ramach pakietu społecznej odpowiedzialności
 
W ramach pakietu społecznej odpowiedzialności rząd przewidział również m.in. dodatki do emerytur dla kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci, podniesienie świadczeń z 520 do 620 złotych, opiekę wytchnieniową, zwiększenie dostępności do turnusów rehabilitacyjnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym okresowego pobytu w specjalistycznych placówkach, kolejne podniesienie dotacji na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej, aktywizację osób niepełnosprawnych dzięki zatrudnieniu wspomaganemu czy wreszcie pilotażowe wdrożenie kompleksowej rehabilitacji.
 
Minister Kwieciński: „Dostępność+” to trzeci filar systemu wsparcia
 
Trzecim filarem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych jest zainaugurowany pod koniec kwietnia program „Dostępność+ 2018-2025”, mający dwa podstawowe wymiary. Pierwszy z nich – bardziej uniwersalny i długofalowy – zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Drugi wymiar – bezpośredni - to w praktyce bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług, tak aby były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 

Adresatami programu „Dostępność+” są zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i osoby starsze czy kobiety w ciąży – podkreślił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
 

Zapewnione finansowanie
 
Szef resortu inwestycji i rozwoju zapewnił, że środki na realizację programu „Dostępność+” są zabezpieczone, a ich wysokość może się jeszcze zwiększyć.
 

Wykorzystujemy nie tylko dostępne środki, ale też – dzięki współpracy z Ministerstwem Finansów – udaje się nam wygenerować nowe środki na realizację programu. Do dyspozycji już w tej chwili mamy 23 mld zł. To jest wartość działań, które będą dotyczyły właśnie tego programu i działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – mówił minister Jerzy Kwieciński.
 

Zupełnie nowa jakość
 
W ramach programu „Dostępność+” będą realizowane w 8 obszarach. Chodzi o architekturę, transport, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, usługi, konkurencyjność i koordynację.
 

Musimy wejść z naszym programem w całe życie społeczne i gospodarcze naszego kraju – zaznaczył szef resortu inwestycji i rozwoju.
 

Minister Jerzy Kwieciński przypomniał, że wiele inwestycji już zostało dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jako przykład podał m.in. centrum kongresowe w Katowicach czy salę koncertową Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Jak dodał, w ramach programu w całym kraju ma powstać tysiąc podobnych obiektów. Na tym jednak nie koniec. Aż 20 proc. mieszkań, które będą budowane w ramach programu Mieszkanie+, będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstanie też 200 dworców kolejowych w pełni dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Chcemy, żeby było dostępnych 100 samorządów, 100 szkół, 100 placówek zdrowotnych, 100 uczelni i 100 placówek kultury – wyliczył minister MIiR.
 

Nowością ma być także wprowadzenie programu tanich i częściowo umarzalnych pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych na dofinansowanie likwidacji już istniejących barier w budynkach. W praktyce chodzi np. o montaż wind, wideofonów, podjazdów czy specjalnych czujników.
 
W ramach programu „Dostępność+” ma być też zapewnione dofinansowanie z PFRON na zamianę mieszkania.
 
Szansa dla wszystkich
 
Co ważne, realizacji programu „Dostępność+” będzie towarzyszyć promocja nowych rozwiązań i technologii.
 

Po to, żeby usługi, które tutaj zastosujemy przy wykorzystaniu młodych ludzi, przy wykorzystaniu start up-ów stały się naszą wizytówką, ale jednocześnie nasze firmy na tym zarabiały. Skoro kierujemy na to znaczące środki, uważamy, że może to być kolejny bodziec napędowy dla naszej gospodarki – wyjaśnił szef resortu inwestycji i rozwoju.
 

Wielowymiarowe działania
 
Minister Jerzy Kwieciński zaznaczył, że działania w ramach programu „Dostępność+” będą wprowadzane zarówno na poziomie rządowym, jak i regionalnym. Dodał też, że program jest otwarty.
 
 

 

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
e-mail: info@mrpips.gov.pl

 

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO