KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
25 czerwca 2018

Czy powstanie Fundusz Innowacji i Rozwoju?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. 

Propozycja utworzenia Funduszu stanowi aktywną odpowiedź na wyzwania coraz bardziej zmieniającej się globalnej gospodarki.


Fundusz ma być krajowym narzędziem finansowym, wspierającym i stymulującym ciągły rozwój i doskonalenie polskiego rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Będzie też wzmacniać współpracę pomiędzy światem nauki a rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym.


Celem Funduszu ma być aktywne wspieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie oraz obszarów wiejskich, w tym w szczególności obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, poprzez finansowanie działań innowacyjnych i projektów rozwojowych, wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i strategii sektorowych.


Beneficjentami projektów finansowanych ze środków Funduszu będą:

  • przedsiębiorcy i rolnicy,
  • jednostki naukowe i badawcze,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje branżowe,
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Źródłem finansowania Funduszu będzie udział w przychodach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione