KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Polska wieś 2018 - co przeczytamy w raporcie FDPA?

Opublikowano 28.06.2018 r.
19 czerwca 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) prezentowała 10. edycję „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2018”. 

W kolejnych wydaniach, które ukazują się od 2000 r., zespół autorów przybliża czytelnikom zmieniający się obraz rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, szczególnie po wstąpieniu do UE w 2004 r. Wzorem poprzednich lat, w tegorocznym wydaniu Raportu o stanie wsi podjęto wyzwanie prześledzenia zmian, jakich doświadcza polskie rolnictwo i wieś, zwłaszcza w ciągu minionych 2 lat. 

Jak podkreśla prof. Jerzy Wilkin, inicjator i redaktor naukowy, raport jest diagnozą stanu polskiej wsi, a „właściwa diagnoza jest potrzebna nie tylko do tego aby zrozumieć, ale także po to, aby zmieniać stan rzeczy w pożądanym kierunku. Ta druga funkcja jest ściśle powiązana z kształtowaniem strategii i polityki rozwoju”. 

Ze względu na potrójnie rocznicowy charakter tegorocznej edycji raportu (10. wydanie, 30-lecia FDPA i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.),  Raport o stanie wsi a.d. 2018 częściej odwołuje się do wątków historycznych, co jest to widoczne w kilku jego rozdziałach, a zwłaszcza ostatnim prezentującym długookresowe, 100-letnie tendencje w rozwoju polskiej wsi. Perspektywa historyczna pozwala lepiej zrozumieć zakres i efekty przemian, jakie przedstawia tegoroczny Raport. 

Raport wypełnia lukę analityczną i informacyjną upowszechniając wiedzę o sektorze rolnym, który jest znaczącym uczestnikiem Jednolitego Rynku Europejskiego i jedną z lokomotyw polskiego eksportu. To unikatowe interdyscyplinarne przedsięwzięcie badawcze i wydawnicze przedstawia kompleksowy obraz obszarów wiejskich w Polsce,  a jego cykliczność i trwałość założeń metodologicznych umożliwia śledzenie dynamiki przemian. Publikacja ukazuje się w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i jest bezpłatnie dostępna na stronach internetowych Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), która wspiera i finansuje to wyjątkowe przedsięwzięcie badawcze od samego początku. 

W tegorocznym raporcie czytelnik może odnaleźć odpowiedzi m.in. na pytania: jak zmienia się struktura ludności wsi, z czego żyje polska wieś i jaki jest zakres wiejskiego ubóstwa, jakie są główne problemy społeczne wsi i  jak wygląda „polityczna mapa wsi”; na czym polegają główne przemiany w polskim rolnictwie, jak przebiegają procesy integracji europejskiej na obszarach wiejskich i jakie są tego rezultaty. 

Wnioski z raportu potwierdzają, że polska wieś zmniejsza dystanse rozwojowe dzielące ją od miasta, co obrazują najważniejsze wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także upodabnianie się poglądów politycznych, aspiracji edukacyjnych, wzorców konsumpcji, czy sytuacji demograficznej dla wsi i reszty kraju. 

W kolejnych rozdziałach raportu „Polska wieś 2018” badacze problematyki wiejskiej, przedstawiciele różnych dyscyplin nauk społecznych, prezentują najważniejsze zjawiska zachodzące na obszarach wiejskich w Polsce. 

 

Raport w wersji do pobrania znajdziesz TUTAJ. 

Źródło: FDPA

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO