KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-07-12

WIR apeluje – Nie wolno zmniejszać środków na rolnictwo!

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dużym niepokojem przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027. Zakłada ona wydatne zmniejszenie środków, z których finansowane będą zarówno dopłaty bezpośrednie (I filar WPR), jak i rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR). 

Jako ustawowi reprezentanci interesów wielkopolskich rolników stoimy na stanowisku, że jakiekolwiek propozycje zmierzające do ograniczania środków mających bezpośredni wpływ na poziom dotowania rolnictwa, zanim nie zostanie osiągnięte dążenie rządów wielu krajów, w tym Polski, do zniwelowania różnic w poziomie dopłat dla wszystkich państw członkowskich, jest nie do pogodzenia z fundamentalnymi zasadami Wspólnoty, jakimi są solidarność i wyrównanie zasad wzajemnej konkurencyjności – mówi Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

Przedstawiciele samorządu rolniczego obawiają się również, że cięcia budżetowe w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich nie przyczynią się do zrealizowania żadnego z nadrzędnych celów II filara WPR: zwiększenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa, zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu, czy osiągnięcia zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności, w tym tworzenia i utrzymywania miejsc pracy. 

W świetle ostatnich wydarzeń na rynkach międzynarodowych będących skutkiem protekcjonistycznej polityki gospodarczej prowadzonej przez Stany Zjednoczone, kluczowego znaczenia nabiera istotny wzrost konkurencyjności rynku europejskiego, co w dziedzinie rolnictwa będzie niemożliwe do osiągnięcia bez wydatnego wsparcia ze strony WPR. Podobne obawy wyrażają organizacje związkowe rolników europejskich w stosunku do ustępstw w unijnych negocjacjach z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur –  informuje WIR.

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do polskiego rządu o zajęcie w kontaktach z organami Unii Europejskiej jednoznacznego stanowiska w kwestii konieczności utrzymania budżetu WPR na poziomie gwarantującym realizację jednego z celów tej polityki, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej, przede wszystkim poprzez podnoszenie dochodu osób zatrudnionych w tym sektorze gospodarki narodowej.

 

Źródło: WIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • KOWR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • ODR Bratoszewice