KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-07-12

Żywność gotowa do spożycia - pod unijną kontrolą

W dniach 8 -19 października 2018 r. planowany jest w Polsce audyt Komisji Europejskiej w zakresie oceny nadzoru nad produkcją żywności gotowej do spożycia ( RTE). Audyt zostanie przeprowadzony w ramach planowanego programu audytów Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG Health and Food Safety) i obejmie okres od 2016 r. do końca I kwartału 2018 roku.

Celem audytu będzie ocena rozwiązań wprowadzonych przez właściwe organy państwa członkowskiego UE w celu sprawdzenia zgodności z wymogami prawa żywnościowego obowiązującymi w UE w odniesieniu do żywności gotowej do spożycia (RTE). Zgodnie z art. 2 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. żywność gotowa do spożycia (RTE) oznacza żywność przeznaczoną przez producenta lub wytwórcę do bezpośredniego spożycia przez ludzi, bez konieczności gotowania lub innej obróbki w celu wyeliminowania określonych mikroorganizmów lub ograniczenia ich liczby do dopuszczalnego poziomu. 

Jak ustaliliśmy, audytorzy zamierzają skupić się na urzędowych kontrolach przeprowadzanych przez właściwe organy w zarejestrowanych (z wyjątkiem produkcji podstawowej) i zatwierdzonych zakładach produkujących żywność RTE, która może stanowić największe ryzyko zagrożenia mikrobiologicznego (np. ryby wędzone na zimno, produkty z mleka niepoddanego pasteryzacji lub inne produkty, których technologia wytwarzania nie obejmuje obróbki termicznej inaktywującej/ niszczącej bakterie), a także żywność RTE, która jest coraz powszechniejsza na rynku i tym samym może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia. W tym kontekście zespół prowadzący audyt zamierza zapoznać się również z wszelkimi wyzwaniami napotkanymi w zakresie wdrażania wymogów UE w zakresie higieny żywności w audytowanym obszarze.

Aby osiągnąć ten cel i zakres audytu, zespół auditorów planuje dokonać badania i analizy informacji na temat  sektora żywności RTE w Polsce oraz jego wpływu na organizację kontroli urzędowych; o krajowych środków związanych z sektorem spożywczym RTE mających na celu zapewnienie zgodności z wymogami UE w zakresie higieny żywności oraz ograniczeniu występowania ognisk chorobowych przenoszonych przez żywność RTE.

Ponadto organizacji i wdrożenia urzędowych kontroli dotyczących żywności RTE, działań/środków podjętych w przypadku stwierdzenia niezgodności, wystąpienia zatruć pokarmowych lub powiadomień RASFF; o przegląd wyników krajowego systemu kontroli patogenów w żywności RTE w ostatnich latach.

 

Źródło: GIW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • KOWR
  • WDR
  • ODR Bratoszewice