KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Faktura w formie elektronicznej a JPK_FA

Opublikowano 13.07.2018 r.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 1 lipca planowane było wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur w formie elektronicznej za pomocą specjalnych programów komputerowych. Wystawianie faktur w formie elektronicznej miało na celu możliwość wysyłania plików zawierających dane wystawionych faktur do kolejnej struktury JPK, a mianowicie JPK_FA.

Jednak z najnowszej interpretacji przepisów wynika, że nie ma obowiązku wystawiania faktur w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 roku. 

Zgodnie z art. 193 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, (…) wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. A zatem JPK_FA będą składać jedynie na wezwanie organu podatkowego podatnicy VAT czynni, w tym również rolnicy, którzy rozliczają podatek VAT w rolnictwie, wystawiający faktury w formie elektronicznej, a pozostali na wezwanie będą dostarczali faktury w formie papierowej.

Reasumując w przypadku JPK_FA obowiązują następujące zasady:
- faktury JPK_FA w formacie xml będą przekazywane jedynie na żądanie organu podatkowego, a nie comiesięcznie jak przy JPK_VAT,
- obowiązek JPK_FA dotyczy jedynie podatników VAT czynnych, którzy wystawiają faktury w formie elektronicznej, pozostali na żądanie będą dostarczali faktury w formie papierowej, 
- JPK_FA dotyczy jedynie faktur sprzedażowych,
- JPK_FA będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. na dysku czy pendrivie.
Mając na uwadze tak szybko postępujące zmiany w zakresie cyfryzacji warto pochylić się i zastanowić nad zakupem już dziś profesjonalnych programów komputerowych do wystawiania faktur, które posiadają opcję generowania pliku JPK_FA. Łatwiej będzie przekazać do kontroli dokumenty księgowe w formie elektronicznej, aniżeli papierowej. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że to już jest tylko kwestią czasu, kiedy przedmiotowy obowiązek stanie się faktem i wejdzie w życie.

Źródło: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

 

 

kontakt1.jpg
Ewa Stodolna
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:jpk fakalendarz rolnikow
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO