KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 lipca 2018

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim możliwe jest na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.

Wsparcie to służy wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę kondycji sektora pszczelarskiego.

Pomoc finansowa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” kierowana jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia są producenci produktów pszczelich posiadający nie mniej niż 10 rodzin pszczelich. Przedmiotowi producenci zobowiązani są do posiadania weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego lub wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

Wsparcie oraz działania objęte przedmiotowym mechanizmem kierowane są w stronę pomocy technicznej dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, zwalczania inwazji pasożytów i chorób pszczół (w szczególności warrozy), racjonalizacji sezonowego przenoszenia uli, wsparcia zasiedlania uli we Wspólnocie oraz poprawy jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku.

Refundacji podlegają całkowite lub częściowe (w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto (bez VAT) poniesione na realizację następujących działań:

  • przeprowadzenie szkoleń i konferencji,
  • zakup pszczół,
  • zakup sprzętu pszczelarskiego,
  • wykonanie analiz jakości miodu,
  • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
  • zakup leków do zwalczania warrozy.

W każdym sezonie pula środków przeznaczona na realizację wsparcia sektora pszczelarskiego to
ok  25 mln zł.

W sezonie 2016/2017 przedmiotowa kwota została niemalże w 100% rozdysponowana. 

W sezonie 2017/2018 złożono 407 projektów, z czego do realizacji przyjęto 405 projektów. 

Na sezon 2018/2019 złożono 374 projekty, które aktualnie podlegają ocenie.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione