KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
18 lipca 2018

W kościele denerwują mnie... formalności

Zaświadczenia, przepisy i podpisy, wymagania, obowiązki, świadkowie i chrzestni, pokładane i prolongaty. Gdyby nie ostatnie słowa, wydawać by się mogło, że myślimy o jakimś urzędzie, czy biurze. Czasami jesteśmy zaskoczeni, że również w Kościele trzeba załatwiać pewne formalności. A przecież „powinno być tutaj więcej wolności, więcej swobody”. Po co więc ten formalizm?

    1. Gdzie człowiek, tam struktura

Tam, gdzie gromadzą się ludzie, tam potrzebny jest pewien porządek. Zraniona przez grzech pierworodny natura ludzka szybko dąży do chaosu i zamieszania. Niczym nieograniczona – pozornie najbardziej – odnajdywałaby się w totalnej anarchii. Do czasu. Brak reguł doprowadza w końcu do strat. Najczęściej do poważnych strat. Kościół ze swej natury jest wspólnotą. Dodajmy wspólnotą grzesznych ludzi, stąd dla zapewnienia porządku i harmonii potrzebne są wymogi, normy, przepisy. Im większa wspólnota, tym bardziej przybierają one naturę formalną. Słownik języka polskiego definiuje ją następująco: „prosta czynność, konieczna dla zachowania ustalonych reguł postępowania”.

    2. Duch, który kryje się w literze

Aby łatwiej przyjąć do wiadomości i zgodzić się z tym, że również w Kościele trzeba załatwiać pewne formalności, warto spróbować odkryć ducha, albo inaczej logikę danego przepisu. Oto choćby – tak często budzący kontrowersje – przepis, że chrzestnym może być tylko osoba wierząca i praktykująca. Zatem osoba żyjąca w związku pozamałżeńskim do godności ojca czy matki chrzestnej nie może być dopuszczona. Co za sens? W naszym społeczeństwie pewne akty religijne jak chrzest, małżeństwo, czy pierwsza Komunia Święta tak głęboko wpisały się w naszą codzienność, że bardziej niż z religią kojarzą nam się z pewnym aktem o charakterze kulturowym. Owszem – o charakterze duchowym, ale pozbawionym wymiaru religijnego. 

    3. Dla przykładu – chrzestni

Godność ojca, czy matki chrzestnej kojarzy się częściej z obowiązkami pozareligijnymi niż z tymi, które wynikają z jego istoty. A jaka jest jego istota? Jeżeli chrzest jest początkiem życia nadprzyrodzonego, to – jak ojciec i matka – są współpracownikami Boga w przekazywaniu życia duchowego i fizycznego, tak rodzice chrzestni współpracują z rodzicami dziecka w trosce o jego duchowy rozwój. To z kolei wymaga nie słów, ale przykładnego chrześcijańskiego życia. Osoba jawnie i świadomie kontestująca Ewangelię, pozbawiona łaski uświęcającej, nie jest w stanie efektywnie troszczyć się o duchowe wzrastanie we wspólnocie, którą przecież sama kontestuje.

Warto odkrywać w kościelnych formalnościach ducha, przez co łatwiej będzie zrozumieć nie tylko jego sensowność, ale i konieczność.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione