KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Czy przyszłość należy do zielonej energii ?

Opublikowano 27.09.2017 r.

Obecnie świat zależy w dużym stopniu od węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych. Jednakże wykorzystanie tych źródeł energii ma drastyczny wpływ na nasze środowisko, co pomimo głosów sceptyków jest dobrze udokumentowane.

Ekologiczne źródła energii, znane również jako zielona energia lub odnawialne źródła energii, w ciągu ostatnich kilku lat zyskały ogromną uwagę i akceptację, ponieważ rządy, organizacje i ludzie na całym świecie biorą na siebie odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska.

Obecny i przewidywany światowy rynek energii

Monopolistyczne struktury organizacyjne określiły rynek energii w jej wczesnej historii. Ze względu na nadzwyczajne okoliczności w latach siedemdziesiątych rynek przybrał radykalną formę, która doprowadził do liberalizacji tylko w niektórych krajach. Dziś jesteśmy na progu tego, co może być kolejnym przełomem w kwestii energii.

Paliwa kopalne dominują w sektorze energetycznym i nadal będą to robić w najbliższej przyszłości. Silny wzrost w krajach nienależących do OECD przekracza redukcję w państwach członkowskich, zwiększając w ten sposób żywotność paliw kopalnych. Ich udział w rynku wytwarzania energii ma jednak spaść z 68 % w 2011 r. do 57 % w 2035 r.

W 2010 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w globalnym zużyciu energii oszacowano na 16,7%. To przełożyło się na 224 miliardy dolarów pod względem wartości. Oczekuje się, że do 2020 r. wycena odnawialnych źródeł energii wzrośnie do około 350 mld. Używanie zielonej energii przez Chiny przyniosłoby wartość wyższą niż ta, która pochodzi z UE, USA i Japonii. Przyczyniłoby się to do wzrostu sektora, a udział w wytwarzaniu energii wzrósłby z 20% do 41%.

Wpływ na gospodarkę

Najważniejsze państwa świata wyznaczyły cele dotyczące energii odnawialnych. Unia Europejska w szczególności określiła ambitny cel, jakim jest pozyskanie 20% zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do roku 2020. Stany Zjednoczone również koncentrują się na przekształcaniu się z gospodarki węglowej na niskoemisyjną. Przemyślanym ruchem ze strony UE jest nagradzanie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności zielonej energii. Pro-ekologiczne firmy mogą więc liczyć na finansowe korzyści, a używanie odnawialnej energii w pewnym momencie będzie tak normalne, jak dzisiejsze eksploatowanie złóż węgla. Jednak czy stanie się to za rok, czy może za 50 lat, to w głównej mierzy zależy od rozwoju technologii w Chinach i żadne wytyczne UE lub USA nie mają na to znaczącego wpływu.

 

 

kontakt1.jpg
Łukasz Stachurski & Ula Rzepczyńska
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO