KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Dobre wyniki handlu zagranicznego mięsem

Opublikowano 30.07.2018 r.
Polska należy do największych unijnych eksporterów drobiu, wołowiny i wieprzowiny. Wzrostowi eksportu sprzyja utrzymujący się popyt zagraniczny na produkty mięsne oraz konkurencyjność cenowa polskich produktów na rynku unijnym. 

W okresie styczeń–maj 2018 r. największą dynamikę wzrostu wolumenu i wartości eksportu odnotowano w przypadku drobiu. W tym okresie z kraju wyeksportowano618 tys. ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 13% więcej niż przed rokiem, a przychody uzyskane z eksportu były o 25% większe i przekroczyły 1 mld EUR. Na wzrost sprzedaży zagranicznej drobiu, oprócz wysokiej jakości produktów, wpływa konkurencyjna cena tuszek kurcząt pochodzących z Polski, która jest przeciętnie o 25-30% niższa od średniej ceny w UE. Import drobiu był niewielki. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. do Polski przywieziono 59 tys. ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 5% mniej niż w tym samym okresie 2017 r. Wydatki poniesione na zakup produktów drobiowych wzrosły o 10%, do 115 tys. EUR.


Od stycznia do maja 2018 r. eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych z Polski wzrósł o 4%, do 196 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), a przychody ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 663 mln EUR i były o 19% większe niż w analogicznym okresie ub.r. Korzystnie na wzrost krajowego eksportu produktów wołowych wpływa konkurencyjna cena żywca wołowego w Polsce na tle innych unijnych producentów, która jest przeciętnie o 10–15% niższa od średniej ceny w UE. Jednocześnie do kraju zaimportowano 19 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego (wobec 22 tys. ton rok wcześniej) za 68 mln EUR (o 1% więcej niż przed rokiem).
Eksport żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 333 tys. ton (w ekwiwalencie tusz) i był o 7,5% większy niż przed rokiem, a łączne przychody z eksportu osiągnęły poziom 675 mln EUR, o 2% wyższy niż w tym samym okresie 2017 r. W tym czasie do kraju przywieziono 391 tys. ton asortymentu wieprzowego, o 11% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wydatki poniesione na import wieprzowiny wyniosły 749 mln EUR, o 1% mniej niż przed rokiem.

W analizowanym okresie 2018 r. łączne przychody ze sprzedaży zagranicznej produktów drobiowych, wieprzowych i wołowych wyniosły blisko 2,4 mld EUR i były o 16% większe niż przed rokiem.

 

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO